Sint-Elooiskapel

SINT-ELOOISKAPEL
Boven de deur het schilderij ‘Sint-Elooi wijdt de Sint-Maartenskerk’ (Pieter Verhaghen, 1777). “Sint-Elooi wijdt een kerk” (dagkant doek, 407 x 245 cm) is een werk van Pieter Jozef Verhaghen (Aarschot 1728-Leuven 1811), hofschilder van Maria-Theresia en van Karel van Lotharingen in Brussel. In een ruime gotische kerk zalft Sint-Elooi als bisschop een kruisje op de muur. Hij is omringd door priesters, een met kaars, een met schaaltje en zalf, een met staf, een met boek, een voor Sint-Elooi geknield. Vooraan zijn er biddende mensen, een acoliet met schaal en waterkan, een met schaal en brood en wijwater. Het is een werk van groot formaat, in Vlaamse barok, dat zoals de meeste schilderijen van Verhaghen de Franse invloed niet kan loochenen. In de rechter benedenhoek lezen we: P.J. Verhaghen 1777. Het schilderij werd in 1981 opgefrist. De kapel is SCHATKAMER
De oude inrichting werd op 7 november 2008 vervangen door een nieuw concept:

Centraal de liturgische gewaden uit zilverbrokaat met fijn geborduurde medaillons van 1550. De in goud geborduurde versierselen stammen uit de tweede helft van de 17e eeuw. Al deze elementen zijn bij een restauratie op het einde van de 19e eeuw genaaid op nieuw basisweefsel (zijde)
1. kazuifel de kroning van Maria
2-3. dalmatiek Sint-Maarten
4. koorkap het laatste avondmaal
5. koorkap De Hemelvaart van Christus
6. koorkap De Tenhemelopneming van Maria
Klik hier voor een lexicon
17e EEUW
1. monstrans ‘Martinus van Tours deelt zijn mantel’ (1697) Gent: Jean-Baptiste Lenoir (zilversmid), Jan Vanderghinste (juwelier), Eligius van Noyon (iconografie)
2. reliekkruis Heilig Kruis (2e helft 17e eeuw) Jacques II Vlieghe (zilversmid)
3. reliekkruis Heilig Kruis (1640) verguld koper
4. ciborie (1606) Kortrijk
5. kelk Kortrijk (1613) Charles De Hondt (zilversmid)
6. kelk (1660) merkteken I.F.G (zilversmid)
7. kelk (1641) Doornik
8. ciborie (1630?) Jan Vandale? (zilversmid)
9. chrismale ‘Onze-Lieve-Vrouw met kind (1602) Steven De Rickere (zilversmid)
10. kroon (2e helft 17e eeuw) Jacques II Vlieghe (zilversmid)
11. aalmoezenschaal ‘Georgius van Cappadocië in strijd met de draak’ (17e eeuw) koper
12. reliekhouder Sint-Maarten (17e eeuw)
13. siervaas (17e eeuw)
14. aalmoezenschaal Nürenberg (17e eeuw) koper
18e EEUW
1. monstrans ‘God de Vader als schepper van het heelal (1758) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
Een hooggewelfde voet met golvende rand is rijk versierd met gedreven acantbladeren. De urnvormige verdikking loopt uit op een basement dat het geslachte Paaslam op het boek met de 7 sloten draagt. Twee voluten (krulvormige versieringen) schragen ieder een aanbiddende engel De vergulde stralenkrans (typisch voor de baroktijd) rond de omwolkte lunula (halvemaanvormige houder) is belegd met wolkjes en cherubs.
2. borstbeeld Sint-Maarten (ca.1715) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
3. ciborie (1736) Jan-Frans Vanderghinste, Kortrijk
4. kandelaars (1777) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
5. chrismale (houder voor de Heilige Oliën) (18e) Kortrijk
6. kelk (1761) Jozef I Veys, Kortrijk
7. canonbord Sint-Maarten (1756) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
8. chrismale (2e helft 18e) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
9. reliekhouder Sint-Anna(2e helft 18e) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
10. reliekhouder Sint-Elooi (1770) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
11. altaarlessenaar ‘Sint-Maarten deelt zijn mantel’ en 4 evangelisten (ca.1783) Philip Desmit, Kortrijk
12. missaal ‘Onze-Lieve-Vrouw van Halle’ (1749) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
13. aanwijsstok (ca.1750) Jan-Frans Vanderghinste, Kortrijk
14. kandelaars (1776) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
15. borstbeeld Sint-Anna (1770) Pieter Ignaas Nolf, Kortrijk
19e EEUW
1. monstrans (1911)
2. monstrans ‘reliek van Sint-Jozef’ (1891-1910) Jan Baptist Vandamme (zilversmid)
3. kelk Kortrijk (1831-1868) Eugeen Vandamme (zilversmid) Frans Vincent Descamps-Jurey (zilversmid) Jean-Baptiste de Béthune (ontwerper)
4. kroon Kortrijk (ca.1850) Frans Vincent Descamps-Jurey (zilversmid)
5. kelk (1891) Jan Baptist Vandamme (zilversmid)
6. kandalaar (1801-1850)
7. altaarbel (1901-1910)
8. ampullen en schaal Kortrijk (1831-1868) Eugeen Vandamme (zilversmid) Frans Vincent Descamps-Jurey (zilversmid) Jean-Baptiste de Béthune (ontwerper)
9. flambeeuw (19e eeuw) met zilveren schild uit 1778
10. staf (19e eeuw)
11. ablutievat (19e eeuw)
12. vaas (1891-1900)
13. monstrans (19e eeuw)
KRUISEN
1. kruisbeeld ‘Christus de Goede Herder met schaap op zijn schouders’ (1742)
Jacques Lefebvre? Kortrijk
2. kandelaars ‘Christus, Jacobus de Meerdere, Gregorius de Grote’ (1742)
Jacques Lefebvre? Kortrijk Marc Lefebvre? Doornik
3. staf ‘Sint-Maarten deelt zijn mantel met een bedelaar’ (ca.1520) gegoten
4. staf ‘Onze-Lieve-Vrouw zonder kind’ (1836-1868)
5. stad ‘Johannes Nepomuk van Praag’ (1753) Marc Lefebvre, Doornik

De antependia (ca.1680) van goudbrokaat stellen de Heilige Familie voor en druivenranken en druiventrossen

Boven de kasten nog enkele schilderijen:
-bij het zilverwerk vinden we nog een fijn wierookscheepje (1721, Joos Dewaele) en een wierookvat

In de voorsakristie vinden we
-offerblok en flambelen
-Sint-Amandus en Maria
-schilderijen
In de sacristie
-Een Mariabeeld en kelken

-Onder het Sint-Maartenbeeld de vier evangelisten Johannes-Marcus-Matheus-Lucas

naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk