Sacramentstoren

SACRAMENTSTOREN
Deze unieke sacramentstoren (6.5 m hoog) werd in 1585 in oorspronkelijk gepolychromeerde Avesnesteen gemaakt door H.Mauris (Antwerpen), met laatgotische toren (zoals bevolen door de opdrachtgevers) en renaissance beeldhouwwerk (zoals in die tijd gebruikelijk). In de periode 1592-1595 werd de afsluiting waarschijnlijk gerealiseerd door Hans Daele en Laurens Hoorebeke. Uit de kerkrekeningen blijkt dat de toren regelmatig opnieuw verguld werd. Het meubel werd bij de brand van 1862 niet geteisterd. In 1965 werd de vloer van het koor verhoogd waardoor de sokkel van het sacramentshuis verkort werd. De trapjes die zorgden voor een eerbiedwaardige opgang naar het tabernakel zijn hierbij verloren gegaan.
Het kerkmeubel telt vijf geledingen en is op hexagonaal plan uitgevoerd. Van onder naar boven onderscheiden we:
-de vier westerse kerkvaders samen met de HH.Clara en Franciscus van Assisi, elk in een nis
-het eigenlijke tabernakel, waarvan de 6 flanken met koperen paneeltjes zijn afgesloten ( de beide centrale als deurtjes)
-de tweede verdieping telt 6 nissen met reliëfs die verhalen uit het Oud en Nieuw Testament uitbeelden in verband met de eucharistie.
-de kern van de toren is opengelaten en blijkt een Ecce-Homo-figuur te bevatten.
-de toren wordt afgerond met een pelikaan: volgens de legende geeft die zijn leven voor zijn jongen en is daarmee symbool voor Jezus die op Pasen de dood overwon. Ook de lantaarn is een teken van Jezus als heiland.
-de figuren in het koorhek zijn waarschijnlijk de vier profeten met spreukbanden.

Na een lange restauratie, ingepakt in stellingen en plastiek (foto links), is de toren sedert september 2012 weer klaar (foto rechts), op de onderste beelden na
Aan de koorkant vinden we bovenaan volgende beelden:

Van links naar rechts:het offer van Melchisedech,het laatste avondmaal, Elia in de woestijn wordt door de engel gevoed
Naast kelk en hostie geven de teksten het tabernakel aan:
Hic est panis de coelo descendens (Dit is het brood, uit de hemel neerdalend) en
Qui manducat hunc panem vivet in aeternum (Wie dit brood eet, leeft in eeuwigheid)

Aan de kooromgang vinden we bovenaan:

Van links naar rechts: de manna-oogst, het Joodse Paasfeest en de Emmaüsgangers en op het tabernakel:

Ecce panis angelorum factus cibus viatorum (Zie het brood van de engelen is als voedsel voor de levenden gemaakt)
Vere panis filiorum non mittendus canibus (Het ware brood van de zonen moet niet voor de honden geworpen worden)

In het koorhek vinden we de 4 profeten

Aan de koorkant onder zien we paus Gregorius en bisschop Augustinus, geflankeerd door Sint-Franciscus (links, met monnikspij en regelboek) en Clara (rechts)
Aan de kooromgang vervolledigen Hiëronymus en Ambrosius de rij van de kerkvadersDe beelden wachten nog op de finale afwerking