Linker zijkoor

NEOGOTISCH HOOFDALTAAR

Linker zijkoor

Tussen Antonius (1593, patroonheilige van de Antonisten, leden van een Kortrijkse rederijkerskamer)
en Stefanus(lindenhouten beeld 1696) staat
een processiebaldakijn ter omkadering van de deken of pastoor die het H.Sacrament droeg.
Op de brandramen: links H.Catharina, Martha en Joanna, rechts de H.familie (Maria, Jezus, Jozef)
Als tekst vinden we links “Lumen in coeli” (licht in de hemel).
“Dono dedit Domina Paulina Dobbelaere anno dom MDCCCXXI” geeft de opdrachtgeefster aan
Rechts nog een toewijding: “Patrone ecclesiae Belgi O.P.N”
Het voormalig neogotisch hoofdaltaar in koper werd naar een ontwerp van Jean Baptiste de Bethune gemaakt door Cogneaux-Labarre, steenhouwersbaas te Kortrijk
Het tafeldeel bevat voorafbeeldingen van de Eucharistie (offer van Abel, Mozes slaat water uit de rots, Abraham offert Isaac) van Firlefijn Maltebrugge(1894), retabel met de apostelen van Wilmotte, Luik (1912).
Van links naar rechts zien we Johannes,Andreas,Jacobus maj,Jacobus min,Thadeus,Petrus, Paulus,Bartelomeus,Philippus,Thomas,Simon en Mathias

Onderaan links en rechts oa. de zondeval:

Op de tekstbanden vinden we “Abel quoque abtulit de primogenitis, sui et de adipibus corum et respexit Dominus ad Abel Amavit cum transformavit” en “Tolle filium tuum unigenitum cum diligis Isaac et Abel vade” en “Stolam gloria induit cum”
Onderaan het altaar de toewijding: Calix benedictionis qui benedictimus donde communicatio sanguinis Christe est et panis quem frangimus nonne participatis corporis Domini est (1cor.X16)

Op de grisailles vinden we van links naar rechts: de jeugd van Jezus “Et erat subditus illis (Luc2)”

Achter het altaar de dood van Jozef:”Desponsata Maria Joseph” en “Ostendit illi regnum Dei (sap.X10)”:

naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk