Kelderke Gods

KELDERKE GODS
Rechts toegang tot een neobarokke rotondekapel (1958) met het ‘kelderke Gods’: de 14e statie Reeds vóór de 13e eeuw moet er in een krocht onder het hoogaltaar een “Kelderke Gods” aanwezig geweest zijn. Al in 1413 zijn er sporen van zulk een Godskapel, die we vaker in oude kerken vinden. Deze kelder was via trappen onder het altaar bereikbaar. De voorstelling van het H.Graf werd naderhand overgebracht naar het altaar van Sint-Pieter, op het einde van de 17e eeuw naar het altaar dat toegewijd was aan Sint-Anna. In het begin van de 19e eeuw werd het H.Graf opnieuw overgeplaatst, ditmaal naar het altaar van Sint-Barbara. Momenteel kan men het H.Graf ten oosten van de dwarsbeuk bezichtigen, waar een hoog torentje met hoge vensters werd gebouwd voor de voorstelling van de overleden Christus met een beeldengroep in terra cotta (gebakken aarde) van de graflegging (Karel Delbaere, 1894). Tot 1979 stond hier een begijntje (het laatste was Juffrouw Gusta Seurinck) de gelovigen te woord en zorgde voor het branden van een kaarsje, verkopen van medailles en gewijde koeken: dit wordt nu door de koster en vrijwilligers gedaan. Hier kwamen in al die tijd vele tienduizenden gelovigen met hun lijden en zorgen, hopend en biddend om hulp, een intentie in het intentieboek aan de ingang schrijven.
De gepolychromeerde gipsen beeldengroep (gebakken aarde) is van Karel Delbaere (1894).
Maria
wij komen tot U,
omdat ons heil in U plaatsvond,
omdat ons heil door U ontvangen werd.
Toon ons dan,
ingewijden in Uw genade, Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot.
Toon ons Jezus,
die waarachtig geleden heeft
en waarachtig is opgestaan.
Toon ons Jezus,
die Zoon is van de Vader
én zoon van de aarde,
omdat Hij uw zoon geworden is.
Toon ons Jezus,
gisteren, heden en in eeuwigheid

(Karl Rahner) Waarom hebt U mij verlaten?

Christus, U die zich als een arme
dicht bij elke mens verborgen houdt.
U bent er ondanks onze twijfels.
In de stilte van God,
of in de menselijke eenzaamheid
maakt U het ons mogelijk
met U te bidden:
‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?

(Roger Schutz)
Het beeld ‘Christus-op-de-koude-steen’ dateert van rond 1700. Bij het herschilderen in 2001 werden twee bezinnende teksten aangebracht op plexiglas:
naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk