Doopkapel

DOOPKAPEL

Klik hier voor de korbelen
Links hangt een eikenhouten beeld ‘OLV van de Druiventros (ca 1450): het hing tot 1899 in de Halletoren , tot 1939 in het voorportaal. De afsluiting in Lod.XVI stijl van 1780 is van de hand van Guillaume Tramaseur. Bovenaan merkwaardige gewelfsleutels en korbelen van meester steenhouwer Laureins Vandenberghe uit 1472: o.a. Sint-Maarten en de bedelaar, de sacramenten, O-L-V, de Heilige Drievuldigheid, Sint-Niklaas en 3 kinderen. De polychromie is van Marcus Van Ghistel
Linksachter hangt het schilderij ‘Aanbidding der Wijzen’ van Casper de Crayer (1630, 133 x 122 cm). Het is een van de beste werken uit de verzameling en is herkomstig uit het klooster van de ongeschoeide Karmelietessen en werd tussen 1768 en 1775 voor 144 pond parisis verkocht aan de kerkfabriek van Sint-Maarten. Het schilderij werd in 1884 gerestaureerd door de bekende Brusselse restaurateur J.Buéso. Links zit Maria, die haar kindje aanbiedt aan de oudste, knielende, diepbewogen Wijze, wiens lange, kardinaalrode mantel door een knaap, eveneens diep onder de indruk, wordt opgehouden. Achter Maria staat nauwelijks zichtbaar Sint-Jozef. Achter de knielende Wijze staan de twee andere Wijzen met mirre en wierook. Op de achtergrond nog enkele toeschouwers, waaronder een man in 17de-eeuwse kleding, die ons recht in de ogen kijkt; hier heeft de schilder zichzelf afgebeeld. De compositie van het prachtige doek dwingt onze blik naar het Kind. De drie Wijzen en de knaap geven stuwing naar het brandpunt links, terwijl over Maria de houding van Sint-Jozef een tegenboog vormt.

De doopvont (ca 1760) van rood marmer met vergulde sokkel van Jakob Dupont (ca 1760, Kortrijk) wordt geflankeerd door een buste van Sint-Maarten uit lindehout met gepolychromeerd stucwerk (anonieme beeldhouwwerk van ca.1765) links en Sint-Elooi rechts. Het schilderij ‘Madonna met kind’ (1763, van huisschilder De Cuypercopie in Van Dyckstijl) boven de doopvont werd gestolen in 2001
Voor het hek rechts, het schilderij ‘Verloochening van Petrus’ (ca.1600, 110 x 160 cm, onbekende meester). Dit schilderij verraadt door het clair-obscur de invloed van Caravaggio. De figuren zijn ten halven lijve afgebeeld. Petrus links, uiterlijk onbewogen, wordt door dienstmeid, knechten, een man met knjipbril en soldaten ( in Spaans uniform) bespot en belasterd.
naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk