Dodenmemoriaal

DODENMEMORIAAL
Deze kapel was vroeger aan Sint-Niklaas gewijd (zie gewelfsleutel). Nu er geen begraafplaatsen meer rond de kerken zijn, werden enkele waardevolle grafstenen in deze dodenmemoriaal samengebracht ter gedachtenis voor onze overledenen.
Links een stenen grafsteen; erboven een antependium (anno 1644) met o.m. het motief van Christus die Zijn bloed geeft.
Links zien we de wapens van Gracht, Halwein, Ghistelle en Noircarme; rechts Vlierden, Vanderthommen, Horekens en Ofhuys
De inscriptie luidt: Chi ghisent hault nobles et puissans seigneurs et dames mesire Gautier Vandergracht chlr Seigneur de Malstede gentilhome de la chambre de Larchiduc Mathias e la trespasse en lan 1593 et Madame Isabeau de vlierden Dame de Malstede et Hereditaire du dt Vlierden sa compagne trepasse en lan 1613 ausy Mesire Walther vander Gracht chlr Seigneur du dt malstede vlierden e la chef des armes et noble dame Anne vander Gracht leurs enfans tout deux a marrier trespasse en lan 1623 prie le tout puissant les bien heureux de sa gloire caeleste
Rechts aan de buitenkant een stenen grafsteen met inscriptie:
D.O.M. Sepulture van mijnheer Ioannes De Groote e’ D Heer Anthone overleden den 22 maerte 1752 en IOe Marie Therese Ovijne s’ Guilliame sijne huijsvrouwe overleden 28 Ober 1737 ende van Io’ Petronelle De Groote E D’Heer Anthone begintien overleden 28 O.ber 1751 IOe Marie Ioseph De Groote f’D’Heer Ioannes ovêrl den 18X.ber 1738 IOe Ioanna Brigitta de Groote F’ D’Heer Ioannes ovêrl den 4.9.bp.1760 ock beggyntiens.Bidt voor de zielen
Aan de binnenkant een koperen grafplaat van Pertsevael Pollet met calvarietafereel
Erboven nog een stenen plaat met inscriptie:
Hier vooren light begraven d’heer Maerten de Groote F’d’heer Guilliame overleden den 15e iary 1659 ende Ioa Barbara Wouters syne wettelycke huysvrauwe overleden den 7en jary 1654 ende Sr Guilliame de Groote F’D’heer Marten synen sone overleden den 17en july 1680 en D’Anthone De Groote F’F’Maerten eertytedisch overlê 3 may 1704 en IOe Petronelle dhaene syne huysvrouwe f’d’heer Ians overl.30 may 1704 en Sr Maerten de Groote overl. 13 april 1694 en IOe Maria Magdalê de Groote beggincken overl. 10 aug 1699 bey de hunne kinderen. Bidt voor de zielen
‘O.-L.-Vrouw ter Ruste’ of ‘ter Ringen’, witstenen beeld van Maria, moederkoningin (1778, toegeschreven aan Nicolas Lecreux), in 2006 overgebracht uit de vestibule van het rusthuis O.-L.-Vrouw-van-Bijstand. De benaming ‘ter Ringen’ verwijst naar de woning ‘De Drie Ringen’, met huiskapel van de opdrachtgever Alexius Delporte. naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk