Absis

ABSIS
Achter de retabel en het koororgel vind je de absis. Op de glasramen zie je van links naar rechts: Sint-Elooi, Sint-Maarten te paard en Sint-Amandus zegenend.
De ramen zijn een schenking van de fam.Goethals Vandebrouck, gemaakt door Dobbelaere Brugge
en na de eerste wereldoorlog hersteld door diens opvolger, Peene Delodder.

Sint-Maarten
Sint-Amandus

Tussen kandelaars met neogotische engelen hangen aan de rugzijde van het altaar:

“Sint-Rochus en de pestlijders” (Jan Garemijn, 308 x 176 cm) is een gift van Jacob Frans Surmont(+1770),
weldoener van de Sint-Maartenskerk; rechts onder lezen we: Garemyn 1770
Sint-Rochus, met pelgrimsstaf en kalebas, blikt naar de hemel; naast hem een hond met een stuk brood in de muil.
Achter de heilige zweeft een engel met spreukband, waarop: ERIT IN PESTE PATRONUS. Op de voorgrond wordt een
stervende vrouw ondersteund door een bejaarde moeder, die naar Sint-Rochus opziet, en een radeloos biddende vader.
Er is een stervende vader, waarover zich een vrouw buigt met angstig kindje op de arm en een schreiend meisje.
Nog twee andere mensen kijken eveneens op naar Sint-Rochus. De scène speelt zich af in een wild, romantisch
landschap met bomen. Aan de hemel spelen engeltjes en cherubs. Dit schilderij was bestemd voor het Sint-Rochus-altaar.

“De Opdracht van Maria” is een academich en koel werk van de Kortrijkse kunstenaar Lieven Vermote, 1827-1869).
De driejarige Maria (volgens de pseudo-Jacobus) ten voeten uit, draagt een lang loshangend wit kleed en heeft een
roosjeskrans op het hoofd.Het meisje en de oudere Joachim en Anna worden in de tempel verwelkomd door de
hogepriester en enkele tempelmaagden. In de rechterbenedenhoek van het schilderij lezen we L.Vermote 1856.
Laatste avondmaal (129 x 268 cm) van Godfried Maes (Antwerpen 1649-1700) is een gift aan de kerk door burgemeester Le Camus. Het schilderij werd in 1884 gerestaureerd door J.Buéso uit Brussel. De scène speelt zich af in een tempelachtige zaal met zuilen en balustrade. Aan tafel, waarop een grote schaal met hostiebroodjes, zit Jezus centraal; hij houdt de kelk licht omhoog en kijkt naar de hemel. Links zes apostelen, waaronder Sint-Jan, die voorover neigt. In de linker benedenhoek is een dienstknecht kruiken aan het vullen. Rechts zes apostelen, waaronder Petrus en Judas, die zich met afgewend gezicht achter een apostel verbergt. In de rechter benedenhoek staat een groot bekken met witte doek voor de voetwassing. Het schilderij werd in de Sacramentsprocessie door mannen gedragen. Later werd er een kopie (op doek) van gemaakt door de Kortrijkse schilder Henri Deleu (1879-1953). Tot omstreeks 1950 werd die kopie meegedragen; ze wordt
eveneens bewaard in de kerk
Van links naar rechts zijn de buitenmuren bekleed met volgende muurgrisailles van Jan Van Der Plaetsen (1885-1887):
A B
C D
E F
De Latijnse inscripties geven aan welk bijbels tafereel gegeven wordt:
A.Tuam animam pertransibit gladius (Lc 2,35) Ook door uw ziel zal een zwaard gaan
B.Fuge in Aegyptum (Mt. 2,13) Vlucht naar Egypte
C.Dolentes quaerebamus te (Lc 2,48) Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren
D.Bajulans subi crucem (Joh 19,17) Hij droeg zelf het kruis
E.Stabat iuxta crucem Jesu Mater eius (Joh 19,25) Intussen stonden bij het kruis vanJezus zijn moeder…
F.Receperunt corpus Jesu (Joh 19,40) Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken
naar Sint-Maartensparochie terug naar Sint-Maartenskerk