Paaswake 2014

PAASWAKE 2014

pasen_0028_Layer 49 copy
Greet bezorgt ons een boekje, Jean-Pierre een kaarsje

pasen_0027_Layer 49
Van donker naar Licht, vanuit de woestijn naar het land dat Hij voor ons droomt
Exodus 16

pasen_0026_Layer 50
Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.
De volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’
pasen_0025_Layer 51
Eeuwige God,
Daarom moeten wij gedenken in deze nacht
en daar moeten wij van zingen, altijd weer,
want wij zijn het volk dat in duisternis wandelt,
en als Gij God ) uw naam zij geprezen-
niet naar ons had omgezien
en ons niet bij de hand had gevat,
dan waren wij in het donker gebleven
en hadden wij geleefd zonder hoop.
Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid
Amen

pasen_0024_Layer 52
Jesaja 55
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

pasen_0025_Layer 51
Eeuwige God,
Wij keren ons tot U,
bij U zijn we welkom;
wij wenden ons tot U
en alles is vergeven en vergeten
Uw gedachten zijn de onze niet;
onze wegen niet de Uwe.
Zoals de hemel de aarde,
zo gaat Gij ons te boven.
Amen

pasen_0023_Layer 53
Genesis
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

pasen_0025_Layer 51
Eeuwige God, hoe indrukwekkend zijt Gij.
Gij die U hult in het licht,
Gij die bewoonbaar maakt.
Geen vloed meer, geen verstikkende macht.
Gij, levende die leven doet,
die uw Geest uitstort.
Hoe zingen wij ons naar U toe

Het licht van de paaskaars werd uitgedeeld: zo gingen we in processie naar de middenbeuk
pasen_0022_Layer 54

pasen_0021_Layer 55 pasen_0020_Layer 56

De doopschaal werd gevuld met doopwater van de broederlijk delen-gieterpasen_0019_Layer 57

pasen_0018_Layer 58 pasen_0017_Layer 59 pasen_0019_Layer 57 pasen_0020_Layer 56 pasen_0021_Layer 55

Dan werden we besprenkeld en herinnerd aan ons doopsel
pasen_0016_Layer 60 pasen_0015_Layer 61 pasen_0014_Layer 62 pasen_0013_Layer 63

De tafel wordt gedekt

pasen_0011_Layer 65 pasen_0012_Layer 64

‘Ga tot het einde der wereld’: vanuit onze kring van gedoopten worden we geroepen die mooie schepping verder mee te scheppen
pasen_0010_Layer 66

pasen_0009_Layer 67 pasen_0008_Layer 68 pasen_0007_Layer 69
Samen op weg, met een vreemdeling, met God…

pasen_0005_Layer 71

Maar eerst zorgde de paashaas nog voor een chocolaatje en een drankje: tijd om wat na te babbelen en iedereen te danken voor de prachtige viering

pasen_0000_Layer 76 pasen_0001_Layer 75 pasen_0002_Layer 74 pasen_0003_Layer 73 pasen_0004_Layer 72

Lieve Jezus
Waw, het is Pasen: de veertigdagentijd is voorbij
In de kinderwoorddienst werkten we tijdens deze periode met de symbolen : zand, water, stenen en vissen.
Op die manier stapten we week na week naar Pasen toe…
Het was een periode waar wij ons extra ingezet hebben, of toch geprobeerd om dat te doen,
wat niet altijd makkelijk was…
We schonken extra aandacht aan de mensen uit Afrika en dichtbij die het minder goed hebben…
In de bijbel staat dat Jij vandaag “verrees uit de doden….”
Hoe dat kan begrijp ik niet. Het is en blijft een wonder
Weet je, Jezus, ik vind het fantastisch dat Jij er altijd bent voor mij
Voor om het even wat, mag ik bij jou aankloppen
Ook al zie ik Jou niet, Jij luistert naar me
Altijd
Dankjewel Jezus, omdat Jij bij mij blijft
Dag Jezus, een zalig hoogfeest
Dag Jezus, heel veel liefs

ZALIG PASEN!0