Liturgie

LITURGISCHE WROETERS

Een van de speerpunten van de werking van onze parochie is zeker de liturgie. Regelmatig klinkt de vraag op: wie zorgt daar toch allemaal voor? Bij ons zijn dat een pak mensen. Hen allemaal samenbrengen zou betekenen dat we in het parochiale centrum méér dan 100 zitjes moeten voorzien en misschien doen we dat ook wel ‘ns. De gonzende liturgische bijenkorf wordt gecoördineerd door de liturgische werkgroep. De ‘groene zondagen’ nemen de kernleden zelf voor hun rekening. In verband met ‘sterke tijden’ (advent en veertigdagentijd) en hoogfeesten wordt telkens een kleine gelegenheidswerkgroep samengesteld met iemand van de kern en twee andere leden. Zij zitten dan een paar keer samen om de hun toegewezen viering voor te bereiden. In de zeer nabije toekomst wordt zo gewerkt aan Allerheiligen-Allerzielen, het parochiefeest (11 november) en – jawel ook al – de advent. Deze laatste sterke tijd komt wel éérst nog ter sprake op een bijeenkomst met de hele werkgroep. De verantwoordelijke van de werkgroep ‘aankleding van de liturgische ruimte’ popelt dan meestal om ons te laten delen in enkele eerste ideeën voor het decor van de viering. Hiervoor is ver vooruit plannen een absolute must. Die embryonale spinsels worden vervolgens getoetst aan de inhoud, de lezingen en hun thematiek enz. Voor wat betreft de advent vinden wij het bijvoorbeeld ook essentieel om Welzijnszorg een duidelijke plaats te geven, zowel wat betreft opbouw als inhoudelijke uitwerking. Doorheen de bijeenkomsten krijgt een concept vorm, wordt vrijmoedig van gedachten gewisseld en bijgestuurd waar nodig. Heel wat materiaal passeert hier de revue. Enkele liturgische medewerkers bouwden doorheen de jaren een hele bibliotheek uit. De centrale thematiek van een viering of een sterke tijd geeft ook impulsen aan de werkgroep kinderliturgie. Natuurlijk wordt alles ook overlegd met de verantwoordelijken van lectoraat en acolitaat. De cantores, voorzangers en koor Pro Ecclesia worden betrokken. Voor het muzikale luik van onze vieringen staken de betrokkenen tijdens de vakantie de koppen samen en stelden een planning op. Erg nauw betrokken bij het geheel zijn vanzelfsprekend koster Filip en organist Dirk Blockeel. Op zondag zelf vergeten we niet dat hulpvaardige handen ook de liturgische folder aanreiken en dat we bovendien kunnen rekenen op gelegenheidsfotografen. Als het ‘kerkcafé’ de deuren opent, staat het feestcomité hiervoor of wordt een van de vele parochiale werkgroepen ingeschakeld. We kunnen en willen in dit overzicht ook niet voorbij aan de inspanningen van de leden van de kerkfabriek die ervoor zorgen dat we kùnnen doen wat we doen. Met onze verwachtingen en wensen vinden we bij hen altijd een luisterend oor. Dit harmonische samenspel stemt tot dankbaarheid. Hier moet wel ‘méér’ zijn…
KERST2015

ADVENT2015