Kinderliturgie

DE KINDERWOORDDIENST
Het is altijd een bekommernis geweest om speciale aandacht aan de kinderen te besteden tijdens de eucharistievieringen. Al in 1986 ging de voorkeur naar één maandelijkse, kindvriendelijke zondagsviering.
Die eerste jaren gebeurde dat als één geheel samen met alle aanwezige gelovigen in de kerk. De verwelkoming, de voorbeden,… stonden in het teken van de leefwereld van het kind.
In de negentiger jaren evolueerde deze ene, maandelijkse kindvriendelijke viering naar een wekelijkse, aparte kinderwoorddienst in de bidkapel.
De kleuters kleuren dan een tekening die in verband staat met het evangelie van die welbepaalde zondag. De oudere kinderen luisteren naar een aangepaste evangelie- of Bijbeltekst.
Er volgt altijd een doemoment. Tijdens de advent en de vasten komen daar dan nog eens de kandidaat-vormelingen bij.
Gelukkig is er al die jaren een actieve groep vrijwilligers tot stand gekomen.
Zij moeten alles grondig voorbereiden: eerst zelf de teksten ‘bezitten’ om die dan op een eenvoudige, begrijpelijke en ontvankelijke wijze aan de kinderen door te geven.
Creatief zijn en in de sterke tijden zorgen voor een figuurtje, een kaarsje, een cakeje. …
Onze parochie is al de vrijwilligers van de onmisbare werkgroep Kinderwoorddienst (recent nog Caroline) blijvend dankbaar.
Onze bijzondere dank gaat uit naar twee vrijwilligsters die er vanaf het eerste jaar bij waren: Nicole (Dhooghe-Pannier) en Christiane (Van Quickenborne-Vanmaele). Zij gaan een andere uitdaging aan: de doopselcatechese. Dank u en het allerbeste met de nieuwe taak!

kinder_0000_Layer 34 kinder_0001_Layer 33 kinder_0002_Layer 32

2014 31 aug 11:15 boekentaswijding