Parochieraad

kinder_0000_Layer 34

We maken samen werk van een sterke kerk in Kortrijk en een warme geloofsgemeenschap. De Parochieraad is het klankbord voor het beleid en de coördinatie van de parochie. De grote principiële keuzes worden er afgetoetst. De parochieraad kan bedenkingen, suggesties en werkpunten formuleren waar de lokale pastorale ploeg, de interfederale stuurgroep en de priesters op inspelen. De parochieraad neemt zelf geen beslissingen maar geeft advies. De parochieraad evalueert ook de werking van de parochie en stelt nieuwe initiatieven voor.

De parochieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen en uit andere geïnteresseerde gelovigen uit de Sint-Maartensgemeenschap.

Interesse ? Zin om mee te denken ? heb je een suggestie :

contacteer Nicole Pannier of Roos Herpelinck (stmaarten@skynet.be)