Coördinatiegroep

De Sint-Maartensparochie zit in een overgangsproces van afzonderlijke parochiegemeenschap naar een pastorale eenheid (met de buurparochie Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jan, Pius X, Sint-Elooi). Ook de Sint-Michielsgemeenschap is een bevoorrechte partner.

Het vroegere team is daarom vervangen door een lokale pastorale ploeg die de werking van de gemeenschap coördineert en de werking van de werkgroepen op elkaar afstemt.

In deze ploeg zit een vertegenwoordiger van iedere werkgroep van de parochie, samen met deken Geert en pr. Marc Dhondt. De ploeg werkt beleidssuggesties van de parochieraad en van de interfederale stuurgroep concreet uit.

Heb je een bedenking of een suggestie :

Contacteer Carlos Vandorpe of Roos Herpelinck (stmaarten@skynet.be)