Ontmoetingsdag

FEDERALE ONTMOETINGSDAG

dekesel  • 2012: Mgr. Jozef De Kesel

 

DE VRAAG NAAR DE ZENDING VAN DE KERK IN ONZE SAMENLEVING toegespitst op de parochie en haar toekomst.

De federale stuurgroep van federatie Groeninge nodigt u van harte uit op hun jaarlijkse ONTMOETINGSDAG op zaterdag 3 maart 2012. U wordt verwacht tegen 10u in het Parochiaal Centrum van Sint-Maarten, Nedervijver 5 te 8500 Kortrijk. We hebben deze keer een heel speciale gast kunnen uitnodigen: Mgr. De Kesel. Toevallig heeft onze bisschop net nu een uitgesponnen pastorale brief klaar: ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies’. Met deze brief wil de bisschop een aanzet geven om na te denken over en te werken aan de kerk. Hij komt nu zelf zijn brief toelichten. De bisschop wil dat er werk wordt gemaakt van ‘pastorale eenheden’, intense samenwerkingsverbanden tussen parochies. Nadere uitleg volgt dus op 3 maart. We leven als christenen in een geheel nieuwe situatie. Hoe kunnen we vandaag christen zijn en het verhaal van Jezus beleven en doorgeven? Wat is christen-zijn vandaag? Hoe kunnen we mekaar ondersteunen en groeien in geloof? Voor onze federatie is dit de start van een langere tijd van uitwisselen over dit thema, in de federale stuurgroep, in de verschillende parochiale teams, … . De bisschop zal eerst de grondlijnen van zijn visie verduidelijken. Na de inleiding worden de aanwezigen aan het werk gezet. We werken even in kleine groepjes waar we de visie van de bisschop toetsen aan onze vragen en bedenkingen. We leggen dit op onze eigen concrete situatie hier in Kortrijk.Tot slot is er een kort plenum waar vragen kunnen worden gesteld. Op de middag is er een veredelde broodmaaltijd, samen met de bisschop. Deelname aan deze dag kost 8 euro. Inschrijven vóór 27 februari kan per e-mail op stmaarten@skynet.be . Als dit voor u moeilijk is, kan het ook via onze parochiale contactpersoon: Christine De Waele – 0473/377992.