Magdalenawijk

M A G D A L E N A

Wijkwerking

Voor de bewoners van de Magdalenawijk (Marksesteenweg en straten in de omgeving) wordt bij gelegenheid een gebedsmoment en een samenzijn met buren geörganiseerd in de Magdalenazaal (Marksesteenweg). De uitnodiging tot deze activiteiten wordt aan huis bezorgd.

Seniorenwerking

‘Eeuwige Lente’
De senioren komen bijeen voor een gezellige namiddag op woensdag van 14 tot 17 uur in het parochiaal centrum (Grijze Zustersstraat) of op dinsdag (zelfde tijdstip) in het Magdalenalokaal (Marksesteenweg)
Elke dinsdagnamiddag komen ongeveer 30 senioren samen in de Magdalenazaal om er te kaarten. Maar er is meer. Kaarten is veel meer dan een spel.Het is een cultuur van elkaar op een bepaalde manier te mogen ontmoeten.Er groeit een band tussen de mensen. Er ontstaat een bekommernis voor elkaar.

Er is telkens ook een tafel voor mensen die niet kaarten, maar elkaar toch wekelijks willen ontmoeten. Senioren uit de wijk kunnen er zelfs gewoon even binnenkomen voor een kop koffie en een babbel.

Met de hoogdagen van Kerstmis en Pasen is er een korte bezinning en het samenzijn krijgt een passend tintje. In de novembermaand worden de overleden senioren van de club herdacht. Verjaardagen worden gevierd en uitzonderlijke jubileums krijgen een extra feestelijk kleedje.

Voor de inkleding van de samenkomsten zorgt een aantal medewerksters.

magda1 magda

 

Bovenstaande foto’s werden gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum van Edmond Adam en Godelieve Delaere.