Feestcomité/kerkfabriek/helpers

Vele handen maken het werk licht

De vele vrijwilligers zijn elk op hun terrein onmisbaar…
We denken met veel warmte aan onze betreurde Jozef

Onderhoudsploeg

Zorgt ervoor dat de gebouwen in een prima staat blijven

Kerkfabriek

De Belgische wetgeving bepaalt dat de vrije uitoefening van de eredienst gewaarborgd dient te zijn. Dat sluit tevens in dat de geloofsgemeenschap het recht heeft om zekere stoffelijke goederen te bezitten en te beheren, die ertoe kunnen bijdragen om de kosten te dekken van de bedoelde eredienst. Aan de kerkfabriek (het Latijnse ‘fabrica’ betekent onderneming) is het beheer daarvan opgedragen. Binnen een welbepaald en wettelijk vastgelegd kader, en na goedkeuring van de jaarlijkse begroting, is er vanwege de stad en de provincie – eventueel ook van de Vlaamse Gemeenschap als het gaat om het kerkgebouw als beschermd monument- een aanvullende tussenkomst.
Vijf mensen maken deel uit van de kerkfabriek (voorzitter, schatbewaarder, secretaris en gewone leden). Van rechtswege zijn ook de burgemeester en de pastoor lid van de kerkfabriek. De kerkfabriek vergadert vier keer per jaar.

Feestcomité

p1070238

Het feestcomité organiseert het jaarlijkse parochiefeest ‘Sint-Maarten deelt’, de kerkcafés, ‘Sint-Maarten zomert’, Soep op de Stoep, een lekker hapje en drankje… Alles wat met gemeenschap vormen te maken heeft is een kerncompetentie van het feestcomité. Mensen die graag de handen uit de mouwen steken, niet verlegen zitten om een gezellig klapke te doen, zijn welkom in het feestcomité

Interesse ? Zin om mee te denken ? heb je een suggestie :

contacteer Roos Herpelinck of Hilde Seynaeve (stmaarten@skynet.be)

Postbezorgers

Post vanwege de parochie wordt door een groep vrijwilligers aan huis bezorgd. Dat gebeurt twee tot driemaal per jaar.