PREEKSTOEL

De Preekstoel

Een kansel of preekstoel is een meubel, van waarop een geestelijke de gelovigen toespreekt. Hij staat symbool voor de berg van waarop Jezus predikte. Kuip en onderstel zijn vaak rijkelijk gesculpteerd, in de eigentijdse kunststijl. Zo is deze preekstoel van Charles Hurtrel (Kortrijk 1665), naar een ontwerp van Lucas de Steur (Gent), een vroegbarok ontwerp. De brede zwaaitrappen van Jacob Bautemans (ca. 1810) vervangen de oorspronkelijk rechte trap. Het klankbord boven de kuip is akoestisch zeer belangrijk. Omdat van op de preekstoel de Bijbelse teksten uit de woorddienst van de eucharistie geduid worden, zijn de symbolen van de evangelisten er vaak op afgebeeld. Ook hier: vooraan de arend (Johannes) en de leeuw (Marcus), achteraan de mens (Mattheus) en de stier (Lucas).

Na het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) raakte de preekstoel in onbruik en werd de homilie aan de ambo of lezenaar gehouden, een terugkeer naar de traditie van de vroegchristelijke kerken.