parochieraad archief

DE PAROCHIERAAD VAN SINT-MAARTEN

Het is een feit dat steeds meer en meer parochies het in de nabije en verdere toekomst zonder vaste pastoor zullen moeten stellen. We kunnen daar blijven om treuren of we kunnen samen besluiten: we zetten er onze schouders onder, we maken er samen werk van! Vandaar het zeer grote belang van de parochieraad waarvan de structuur en de inhoud voor een aangepaste, optimale werking werden herbekeken.

Een parochieraad neemt zelf geen beslissingen maar kan aan het parochiale team advies geven over de verschillende opdrachten van de parochie: verkondiging, gebed en liturgie, dienstbaarheid en gemeenschapsvorming. Of nog: de parochieraad is met het geheel van de parochiepastoraal en de pastorale beleidslijnen begaan. Het advieswerk houdt in: parochiale initiatieven evalueren, noden in de parochie en de federatie signaleren, nieuwe initiatieven voorstellen,
de parochieverantwoordelijken informeren en mee helpen zoeken hoe bepaalde projecten kunnen gerealiseerd worden.

Om adviezen en een totaal overzicht van alle werkgroepen te bekomen en te kunnen opvolgen, is het essentieel dat onze parochieraad is samengesteld uit een vaste vertegenwoordiger van elke werkgroep. Daarbij worden ook de priesters niet vergeten. Er is een voorzitter en een secretaris die samen met twee vaste teamleden de vergaderingen voorbereiden. Elke werkgroep, het team en de priesters sturen vooraf hun agendapunten aan de voorzitter.

Praad1

Donderdag 2 december om 20 uur: bijtende kou, sneeuw. Niet minder dan zeventien leden van de vernieuwde parochieraad trotseerden weer en wind om naar de vergadering in het Parochiaal Centrum te komen.
Het is een authentieke raad: de gehele parochie is hier vertegenwoordigd door een afgevaardigde van zo veel mogelijk werkgroepen van Sint-Maarten. Het succes was grotendeels te danken aan het nieuw samengestelde bureau (= bestuur) met een heuse agenda die alle uitgenodigden hadden kunnen meebepalen. De twee kersverse kandidaat-teamleden, Christine De Waele en Bart Delaere maken samen met Nicole Pannier en Bart Pieters deel uit van dit bureau.

Deze eerste vergadering van een nieuw werkjaar bewees dat zij er echt werk van willen maken.
Het is een uitstekende gelegenheid om elkaar het belangrijkste nieuws en de komende activiteiten van elke werkgroep mee te delen en samen suggesties aan het parochiale team door te geven, standpunten te bepalen of toekomstige activiteiten voor te leggen.

Van Bert Vanbelle, voorzitter van de Kerkfabriek, kregen we meer uitleg over de werken in het Parochiaal Centrum en het plan om, rekening houdend met Monumentenzorg en Landschappen, meer ruimtes voor de parochiale werking te voorzien de komende jaren. Pascal Vanden Broucke, directeur van de Sint-Paulusschool, verduidelijkte de nog nauwere samenwerking met onze parochie: eerstecommunicanten, vormelingen, …

Proficiat, Parochieraad, met jullie vernieuwde, krachtdadige en praktische aanpak!

Praad3

Vanaf 7 oktober 2010 komt de parochieraad om de twee maanden (vijfmaal per jaar) in het Parochiaal Centrum samen.De eerste parochieraad werd gesmeerd met een glaasje cava.

Praad2

Naast de teamleden Hugo, Bart, Greet, Jo en pr. Marc, Luc en Pieter zitten in de parochieraad:
Bea Seys, Lieve Vermeulen, Bart Pieters, Piet Verdiere, Geneviève, Nicole Pannier, Rita Pollentier, Roger Deberdt en Wim Descamps.

parochieraad 11oktober
parochieraad 2februari 12
parochieraard 17 april
parochieraard 6 december
parochieraard 7 februari 2013

De parochieraad vervangt de denkgroep