Huwelijksvoorbereiding

Eerste Communie

(voor kinderen van de St.-Paulusschool) De bredere catechese en de voorbereiding van de eigenlijke viering, waarin kinderen voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van de Heer, worden door de leerkrachten van het eerste leerjaar gegeven. De volgende viering heeft plaats op zaterdag 13 mei 2017 in de St.-Maartenskerk.

Vormsel

We zijn hier omdat we geloven in een God van liefde en rechtvaardigheid. Liefde en Rechtvaardigheid: dat is wat telt, en niets anders. Niemand bracht en brengt ons dichter bij God (‘ik-ben-er-voor-jullie’) dan Jezus. Jezus beloofde ons ook zijn Geest, die ons op deze tocht naar een betere wereld voor iedereen zal helpen, als een vlammetje diep in ons hart waar we ons diepste zelf altijd kunnen terugvinden. Symbolisch krijgen we die Geest aangereikt in het vormsel: hoe, dat verklappen we later. Als we heel eerlijk zijn, is een feestje hierbij graag meegenomen . Rond de leeftijd van twaalf jaar wordt aan kinderen het vormselsacrament toegediend: een bevestiging van het doopsel, een nieuw engagement. Deelname aan de parochiale vormselcatechese is daartoe een voorwaarde.

Huwelijk

Wil je in de volgende maanden graag je ja woord geven in de Kerk ? Dit is een ‘ja’ aan je partner, aan God en de geloofsgemeenschap.
De huwelijksinzegening kan onder de vorm van een eucharistieviering óf gekaderd in een ander soort gebedsmoment.
Om alles tijdig te regelen is het goed om een vijftal maanden vóór het huwelijk contact op te nemen met de priester.

Communie aan huis

Een groep vrijwilligers van de groep Jaïrus brengt graag de communie bij zieken en bejaarden thuis.

Begrafenis

In het rouwproces kan de uitvaartliturgie een ‘gezegend’ moment zijn. De priester die voorgaat in deze dienst ontmoet in de dagen na het overlijden graag de familie of andere nabestaanden.
Een kerkelijke begrafenis kan ook zonder eucharistieviering. In dit geval kan eventueel een niet gewijd gebedsleider voorgaan.

Misintentie

De voorbede kan een moment zijn in de eucharistieviering maar kan ook uitgebreid worden tot een speciale misintentie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een sterfdatum of een ander bijzonder gebeuren: een levenskeuze, ernstige ziekte, verjaardag, jubileum,e.a.
Voor het aanvragen van een mis voor een bepaalde intentie kan je terecht op het parochiaal secretariaat, bij de priester of bij de koster.