Doopselcatechese

Door het sacrament van het doopsel worden kinderen (het kunnen ook jongeren of volwassenen zijn) opgenomen binnen de geloofsgemeenschap. De parochiekerk is de meest aangewezen plaats om dit te laten gebeuren.

Het is best tijdig contact op te nemen met het interparochiaal secretariaat; bij Martine Eggermont, dekenij.kortrijk@skynet.be. Daar zal men u in contact brengen met de verantwoordelijke van de doopselcatechese die zo spoedig mogelijk een datum met u vastlegt.

Om de doopviering goed voor te bereiden, nodigen we de ouders uit op een moment van doopontmoeting. Tijdens deze bijeenkomst leer je de priester kennen, de doopcatechiste en andere ouders die ook een kindje laten dopen. Een moment om samen na te denken over waarom je je kindje laat dopen en waarom je dit belangrijk vindt. We maken ook praktische afspraken voor de viering.

De doopontmoeting gebeurt maandelijks in De Zindering meestal op een maandagavond om 20 uur. De data voor de doopontmoeting in 2017 zijn: 9 januari/ 6 februari/ 27 februari/ 27 maart/ 8 mei/ 29 mei/ 26 juni/ 28 augustus/ 25 september/ 13 november.

DoopWE: We dopen meestal op een vast weekend in de maand
week-end 10-11 december 2016

De doopontmoeting kan, als daar redenen voor zijn, ook aan huis gebeuren. Dit wordt afgesproken met de doopcatechiste (en de priester die je kindje zal dopen).

Ouders die een kindje lieten dopen in de loop van het jaar worden uitgenodigd naar de lichtmis-viering rond 2 februari.