KRUISWEG

De Kruisweg

De kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf zijn veroordeling door Pontius Pilatus, de Romeinse procurator, tot zijn dood op Golgotha.

Sinds de 15de eeuw is het in de Rooms-Katholieke traditie een godsdienstoefening, die o.a. op Goede Vrijdag plaatsvindt. Gelovigen gaan biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse statio, wat ‘stilstaan’ betekent. In 1741 werd de kruisweg verplicht in alle Rooms-Katholieke kerken.

Deze bronzen kruisweg dateert van 1997, het herdenkingsjaar van de 1600ste verjaardag van de dood van de heilige Martinus van Tours, patroon van deze kerk. Deze 15 plaatjes – de 14 klassieke én de verrijzenis – zijn het werk van de Duitse priester-kunstenaar Heinrich Bartholdus. In tegenstelling tot de klassieke, narratieve voorstellingen (zie het noordelijk transept), beperkt de kunstenaar zich tot de essentie van elke scène.

Voorbeeld: 1ste statie: de veroordeling van Jezus: geen Pilatus en zijn entourage, alleen het diep gebogen hoofd van Jezus, beeld van de verworpene en de uitgestotene.