Lijst van schilders

Schilders en beeldhouwers in Sint-Maarten Kortrijk
Een korte biografie en overzicht van hun voornaamste werken

DE CRAYER, Caspar
Bernard De Rijckere (Kortrijk ca.1535-Antwerpen 1590)
Philip Desmit (Kortrijk 1755-1805)
DE VOS Maarten
Constant Devreese (Kortrijk 1823-1900)
FRANCKEN Frans II
GAREMIJN Jan-Antoon
GEERAERTS Maarten
J.J.Lelan (Wervik 1868-Kortrijk 1953)
P.F.Malfait (Kortrijk 1669-1740)
Petrus Ignatius NOLF is in Kortrijk geboren op 4 februari 1710 en stierf er op 13 april 1793.
Hij trouwt een eerste maal in 1741 met Anna Vincke.
Na de dood van zijn eerste echtgenote in 1760 hertrouwt hij in datzelfde jaar met Maria-Ludovica Vandenabeele.
Na de dood van haar man zette ze het ambt van haar overleden echtgenoot verder.
PI.Nolf was verantwoordelijk (rendant) voor de rekeningen van het ambacht van de zilversmeden tussen 1745 en 1756.
Vanaf 1746 staat zijn naam op de lijst van de meesters van het ambacht.
Als muntdeskundige stond hij de gezworen muntwisselaars bij die de munten moesten controleren.
Vanaf 1760 was Nolf directeur van de tekenacademie waar de leerlingen leerden ontwerpen te tekenen voor zilverwerken.
In 1779 stond hij als gezworene de deken van he ambacht bij in het keuren en stempelen van zilver.
VAN MOERKERCKE Pieter en Jan
QUELLIN Erasmus
VANDERPLAETSEN J. (Gent 1835-1888)
J.Vanderplaetsen was een schilder die zich na een studietijd in Duitsland (ca.1862) vooral ging toeleggen op muurschilderingen en tevens het restaureren en voornamelijjk copiëren van toen regelmatig aangetroffen laatmiddeleeuwse relikten. In deze functie speelde hij een belangrijke rol in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest, in de Zavelkerk te Brussel en tevens in de O.L.Vrouwkerk te Kortrijk (kapel Graven van Vlaanderen)
VAN MANDER Karel
VERHAGHEN, Pieter Jozef
Lieven Vermote (Kortrijk 1827-1869)
Jan Ykens (Antwerpen 1613- + na 10 nov. 1679)