Dalmatieken

 

 

Het levensverhaal van Sint-Maarten kunnen we ook volgen op de 16e eeuwse medaillons op twee dalmatieken
Deze pittige, realistische toneeltjes zijn uitgevoerd door bekwame kunstenaars. De tekenaar ervan heeft inzicht in perspectief en oog voor fijne koddige trekjes. De beperkte vorm waarin de verhaaltjes geborduurd zijn verwijzen opnieuw naar de begaafde artiest, in staat heel verschillende decors voor elk onderdeel op te bouwen.


geboorte van Martinus                    de kapel in Ticinum                                 de manteldeling

 

 
het visioen                                         Martinus verlaat het leger                      bij bisschop Hilarius


in handen van rovers          waarvan hij één bekeert      dodenopwekking van de jonge catechumen

  
dodenopwekking van de slaaf van zijn buurman  leraar en leider in Ligugé    genezing personeel van Lycontius

  
Martinus bisschop                               in Marmoutier                           vellen van de ‘heilige boom’


tuniek voor de arme bedelaar    mis met korte tuniek      afgeranseld na oponthoud met reiswagen

verzorgd en weggebracht                    gouverneur Avitianus en de duivel   verzoeking van de duivel

aa, tafel bij Keizer Maximus               dood in Candes                                         gestorven als een engel