inschrijving vormsel 2018

‘Kijk hoe ze mekaar beminnen’    zei men van de eerste christenen.

 

Beste ouder-met-tiener,

Uw dochter of zoon wordt volgend jaar 12 en kan gevormd worden op  zondag 29 april 2018 om 10u 30 in de Sint-Maartenskerk. Samen met de andere vormelingen en de catechisten gaan we op stap in het spoor van Jezus en worden we voorbereid op het vormselsacrament, leren we parochie(mensen) en kerk(gebouw) kennen. We vieren de eucharistie en staan klaar om elkaar en andere mensen te helpen.
We komen een vijftal keer samen op zondagmorgen om 9u in het Parochiaal Centrum “De Zindering” en na de beurt nemen we deel aan de eucharistieviering in de Sint-Maartenskerk om 10u30. Om een hechte groep te vormen organiseren we ook activiteiten zoals kennismaking, doopsel-vormseltocht (met peter/meter), dag met bijbelhuis en acolieten.  U hoort er alles over op de federale info-avond voor ouders en vormelingen op woensdag 11 oktober om 19u in de O-L- Vrouwkerk. Indien zondagmorgen u niet past, verwijzen we u graag door naar Pius X of Sint-Elooi of Onze-Lieve-Vrouw, de andere parochies van onze pastorale eenheid. Voor wie 12 jaar te jong vindt om deze beslissing te nemen, is er het decanale initiatief invorm@17, waar begeleiders en jongeren op stap gaan naar het vormsel op 17 jaar.
Als u graag uw zoon/dochter laat vormen op onze parochie in 2018, wil je dit dan bevestigen door  tegen maandag 25 september onderstaande gegevens terug te sturen (per post, telefoon of e-mail) aan Christiane Vanmaele H. Consciencestraat 1 tel. 0494 899 059, vq@telenet.be. Op de info-avond ontvangt u verdere praktische informatie en een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst voor  de vormelingen, ouders en catechisten.

 

Bedankt bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Namens de priesters van de federatie en de werkgroep vormselcatechese.

 

————————————————————————————————————————–

 

Ik (wij) die onderteken(en) ……………………………………………………………………………

ouder(s) van ………………………………………Geboortedatum…………………………………………

die katholieke godsdienst volgt in deze school (benaming + adres) …………………………………

ons adres: …………………………………………………………………………………..………………

telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………

email :…………………………………………………………………………………………………..

wens(en) dat mijn (ons) kind het vormsel op Sint-Maarten/elders/niet meemaakt (schrappen wat niet past)
GEGEVENS i.v.m. DOOPSEL

Datum van het doopsel : …. / …. /  ….. Het doopsel werd toegediend in de kerk/kapel (materniteit/parochie) van : ………………………………………………………………………………………

Volledig adres van de ouders op het ogenblik van het doopsel ………………………………………………………………………