Ziekenzorg Jaïrus

Onze parochiale werkgroep Jaïrus startte het werkjaar 2012-2013 op zondag 7 oktober met een eucharistie om 11.15 uur. Voorganger, priester Luc, maakte al bij de verwelkoming duidelijk waar het om ging: de herdenking van de overleden leden van het voorbije werkjaar en de zorg om de zieken. De liturgische werkgroep had voor de aanvulling gezorgd in de voorbeden: een gebed voor zieken en ouderen en in het bijzonder voor Jaïrus, voor alle medewerkers en senioren. Intenser kon het niet. We zijn u allen, voorganger en liturgisten, daarvoor dankbaar!

Welke doelgroep wil Jaïrus bereiken? Alle 65+’ers. Een blijvende, bijzondere aandacht en zorg gaan naar de zieken, de eenzamen, de ouderen. Na de eucharistieviering werd het verzamelen in de bidkapel voor een babbel bij een hapje en een drankje. Het was vanzelfsprekend dat de senioren aan deze oproep beantwoordden. Een tof groepje van 65+’ers maar ook van geïnteresseerden en parochiemedewerkers, ongeacht de leeftijd, vulde de bidkapel die door de Jaïrusmedewerkers werd omgevormd tot een uitnodigend samenzijn. Fijn en allesbelovend!
Wil je meer info over onze activiteiten? Contacteer Cecil (Ghekiere: 056 51 14 73) of Hugo (Van Malder: 0485 13 86 92).