Welzijnszorg

WELZIJNSZORG WERKT ARMOEDE WEG!
De lezingen van de advent van dit jaar leren ons dat het Rijk van God er niet komt zonder werken.

Advent is meer dan een zoeterig voorbereiden van Kerstmis.
Het is werken aan een droom.
Het is werken aan Gods Rijk. Het is de weg bereiden.
Daarmee zitten we dan ook midden in het thema van de adventscampagne van Welzijnszorg.

Dit jaar wil Welzijnszorg bijzondere aandacht vragen voor arbeid.
Arbeid als kans om uit de armoede te geraken, arbeid en werk als kans om een zinvol leven te leiden, arbeid als een verheffende activiteit en niet als verslavende of slavenarbeid.
Want hoe zinvol arbeid ook kan zijn in een mensenleven, we moeten toch vaststellen dat dit niet altijd zo is. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen om waardig werk te verrichten.
Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe minder kansen je hebt op de arbeidsmarkt.
Het begint al van in het nest waarin je geboren wordt. In België wonen 1 op 5 kinderen in een gezin met financiële moeilijkheden.
Meestal is er armoede in de gezinnen waar de ouders niet werken of een job hebben die tijdelijk, deeltijds of laag betaald is.
De huishoudens waar geen enkel gezinslid een betaalde en volwaardige job heeft, behoren tot de armste groepen in onze samenleving.
En zo gaat het ook verder, kinderen uit deze gezinnen hebben minder kans om een goed diploma te behalen.
In de zoektocht naar werk zorgt dit voor nog meer achterstelling.

Bijzonder kwetsbaar zijn de eenoudergezinnen
. Deze ouders ondervinden nog extra drempels om een waardige, zinvolle en voldoende betaalde job te vinden: denk alleen al aan het vinden en de betaalbaarheid van kinderopvang.
Werken in een ploegenstelsel is voor deze ouders al zo goed als uitgesloten.
Maar we mogen ook niet vergeten om te kijken naar die mensen die wel werk hebben.
Werk is heel belangrijk om uit de armoede te geraken. Maar werk alleen volstaat niet.
Even belangrijk is dat er voldoende goede jobs zijn voor een degelijk loon. Want ook sommige werkende mensen leven in armoede.
Door onzeker en slecht betaald werk dreigt men immers snel in armoede te verzeilen.

Momenteel heeft 4% van de werkenden een armoederisico, de zogenaamde ‘werkende armen’.
Dat zijn vooral laaggeschoolde jongeren, alleenstaande ouders met kinderen en mensen met deeltijdse of tijdelijke contracten.
Tot die laatste behoren vooral vrouwen, die gedwongen worden om een deeltijdse job te kiezen als ze voor hun gezin willen zorgen.
Advent wordt niet enkel gevierd in de liturgie. Veel meer nog gebeurt advent in de realiteit van elke dag.
Steun aan Welzijnszorg is geen symbolische daad, geen kwestie van aalmoes. Het is daadwerkelijk ingaan tegen de heuvel van teveel
en de dalen van tekort. Zeker in deze moeilijke tijden van crisis. Het werken aan een samenleving waar geen miljoenen medemensen
tot een of andere vorm van werkloosheid gedwongen worden.
Het steunen van projecten die de zwakste spelers op de arbeidsmarkt een kans willen geven, is werken aan de weg.

Welzijnszorg kan met uw bijdrage 150 lokale projecten steunen.
Velen daarvan werken aan het versterken van de kracht van mensen om een waardige en duurzame job te vinden.
Vele projecten leveren hun bijdrage in het zinvol van tewerkstellen van mensen die in het gewone arbeidscircuit geen kansen meer krijgen.

Zie ook www.welzijnszorg.be