Solidariteitsacties

DERDE-VIERDE WERELD

Broederlijk Delen

De onrechtvaardige kloof tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid moet ons wakker houden en in beweging. De werkgroep wil de Sint-Maartensgemeenschap informeren en mobiliseren. Hieruit groeien acties als ‘sou solidario’ (onze band met de Braziliaanse gemeenschap van Salvador de Bahia) en de vastencampagne Broederlijk Delen
Deze werkgroep organiseert ook jaarlijks het (h)eerlijk ontbijt
Welzijnszorg

Armoede is meer dan geen geld hebben, en ‘eigen schuld dikke bult’. Het is ook telkens weer op de laatste plaats voor gesloten deuren komen te staan. Het is verstrikt raken in de neerwaartse spiraal die kansarmoede heet en uiteindelijk gaan geloven dat je niet meer meetelt, afgeschreven, opgegeven bent.
De adventsactie Welzijnszorg steunt jaarlijks een aantal projecten in eigen bisdom die kansarmen uit hun isolement halen en zoekt ook naar meer structurele, maatschappelijke oplossingen. De werkgroep zorgt er voor dat deze actie de nodige aandacht krijgt binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap. Een tweede, zeker niet minder belangrijke keuze is deze: kansarme mensen terplaatse een eindweegs persoonlijk begeleiden. Samenwerking met bestaande diensten wordt daarbij maximaal nagestreefd.

Na een tijd van zoeken en verkennen is de werking van De Kier uitgebouwd om mensen in armoede laagdrempelig te ontvangen en menswaardig te beluisteren doorverwijzend waar dat kan zelf ondersteunend waar nodig.
We bevelen ook graag de werking van ‘de cel’ aan, die vluchtelingen ondersteunt die bij ons verblijven in afwachting van hun regularisatie: steunen kan via bijgevoegde doorlopende opdracht