BIECHTSTOELEN

Biechtstoelen

Een biechtstoel is een kerkmeubel, waarin de biecht wordt afgenomen. De priester zit in het midden, de biechteling aan een zijkant. Om de anonimiteit te garanderen scheidt een rooster of gordijn de diverse ruimtes.

In de biecht, één van de zeven sacramenten van de Rooms-Katholieke kerk, kan een gevolmachtigd priester, in Christus’ naam zonden vergeven. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de woorden die Jezus na zijn verrijzenis tot zijn apostelen sprak: “Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven” (Johannes, 20, 23).

Qua stijl volgde dit kerkmeubel de trend van de tijd, waarin het ontworpen werd. Dit is een rococo biechtstoel van J.B. Lemaitre (ca. 1760), met Maria-Magdalena in het frontreliëf. Deze boetvaardige zondares en de berouwvolle Petrus waren geliefkoosde thema’s op biechtstoelen.

Tegenwoordig zijn de biechtstoelen in de meeste parochiekerken niet meer in gebruik. De privé-biecht is vervangen door een gemeenschappelijke biechtviering in de Goede Week, waarin gelegenheid wordt geboden tot privé-biecht in de open ruimte