APOSTELBEELDEN

De Apostelbeelden

In zijn brief aan de kerken van Galatië vergelijkt Paulus de apostelen met zuilen, met dragers. Vandaar dat je apostelbeelden vaak – ook hier – aan de zuilen van het kerkgebouw vindt. Dat ze met blote voeten worden voorgesteld, gaat o.m. terug op een tekst uit het Lucas evangelie: “Draagt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoenen …”. Een apostel herken je aan zijn attribuut: Petrus draagt sleutels, Andreas is gekruisigd op een X-kruis, Jacobus de Meerdere draagt de pelgrimsschelp (de St.-Jacobsschelp), enz. Deze attributen gaan terug op Bijbelse teksten of op apocriefe verhalen. Na de hemelvaart van Jezus kozen de apostelen een vervanger voor de verrader Judas. Het lot viel op Matthias.

Deze geschilderde beelden, uit lindenhout gesneden, zijn het werk van de Doornikse kunstenaar Nicolas Lecreux (1766). Kortrijk behoorde toen tot het bisdom Doornik en zo kregen Doornikse kunstenaars heel wat opdrachten in de Kortrijkse kerken.