ALTAAR

Het nieuwe altaaramenagement

 
Dit altaar, realisatie van de Keulse ontwerper W. Gies en de Keulse projectbegeleider G. Stracke, werd in 2004 ingezegend. De kunstenaar koos resoluut voor Belgisch graniet, omdat dit vertrouwde bouwmateriaal in de kerkarchitectuur van de Leiestreek, reeds eeuwen aanwezig is in de granieten zuilen van deze Sint-Maartenskerk.

Het ruimteconcept is een liturgieplek naar ellipsmodel, met in het ene brandpunt de tafel van het woord, in het andere de tafel van de maaltijd. De belichting in ellipsvorm onderstreept dit concept.

Aan de ambo of lezenaar worden de lezingen, de homilie en de voorbeden gebracht. Dit sober en krachtig monument bestaat uit vier blokken Belgisch graniet, een trapsgewijze sculptuur, symbool voor de vier evangelisten.

Het altaar is als sculptuur een interpretatievorm van tafel en offersteen. De tafel staat voor maaltijd vieren en gemeenschap vormen. De offersteen verwijst zeer sterk naar het herdenken van Jezus’ lijden en dood. Doorheen de geschiedenis werd nu eens het ene, dan weer het andere aspect meer beklemtoond.

Het altaarpodium staat volledig vrij en paalt niet aan de vieringzuilen.

In zijn uiterste, imponerende soberheid, doet dit geheel tijdloos aan.