oktober 2018

K+L 44 : Sint-Maarten feest

SINT-MAARTEN FEEST!

 

We feesten:

Nu de dagen donker worden en koud,

komen we samen.

We steken licht aan en …

delen warmte met elkaar.

 

Maarten, een mens die licht geeft

We vieren dan het feest van onze patroonheilige Sint-Maarten. Weet je nog wel? Maarten (of Martinus in het Latijn), die jonge Romeinse soldaat uit de vierde eeuw? Zijn verhaal met God kende vele stappen. Hij stelde een gebaar waarom we hem nog herinneren na meer dan 1.500 jaar: hij scheurde zijn mantel met zijn zwaard in twee en gaf de helft aan de mens die niets had en verkleumde van de kou.

Maar God bleef hem uitdagen om boven zichzelf uit te groeien: hij werd christen, hij werd monnik, hij werd hulpverlener aan armen, hij werd bisschop … Zijn verhaal met God stopte niet en Maarten ging er telkens weer op in.

 

We blijven het verhaal van Maarten doorvertellen

Een straf levensverhaal! En wij blijven het aan elkaar doorvertellen. Het zet ons ook in beweging! Op 11 november vieren we zijn naamfeest en we doen dat zoals al enkele jaren met Sint-Maarten deelt.

 

Programma:

àEen feestelijke en warme, kindvriendelijke viering om 10 uur 30. We verwelkomen ook alle vormelingen en hun ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij onze parochie.

àEen feestelijk etentje met aperitief, pastabuffet (zowel met vlees als vegetarisch), en dessert.

àEen feestelijk etentje voor een aantal gasten. Je kunt voor een van hen een steunkaart kopen …

Zin om ook te komen?

Een kaart kopen kan bij:

* onthaal kerk

* koster Filip

* medewerkers team (Carlos, Roos)

* of mail naar stmaarten@skynet.be vóór 6 November.

K+L 43 : aanstelling PE-team


Voorganger, bisschop Lode, met het Mariabeeld van de nieuwe pastorale eenheid


Priester Flor en Bert, voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Maarten op de receptie


Tijdens de receptie: uiterst rechts concelebrant, priester Luc

K+L 42 : mensen gevraagd

BOODSCHAP VANUIT SINT-MAARTEN: MENSEN GEVRAAGD 

Kortrijk, september 1944

Na hun landing op 6 juni 1944 in Normandië trokken de geallieerden overwinnend verder naar België. En gezien Kortrijk vlak bij de Franse grens ligt, was de stad al bij de eerste om bevrijd te worden. Dit historische en heuglijke feit wordt nog elk jaar herdacht. Ditmaal gebeurde dat op zondag 7 september in een gebedsdienst in de kerk van Sint-Maarten.

Een mooie gebedsdienst

Pro Ecclesia was al tegen 10 uur aanwezig om in te zingen. De kerk vulde zich met steeds meer geïnteresseerden, ook vanwege het stadsbestuur. De vaderlandslievende verenigingen wilden niet ontbreken.

Het koor zong in de loop van de dienst vier prachtige, meerstemmige vredesliederen, beginnende met: The kingdom of God is justice and peace en na de lezing uit Jesaia werd het wondermooie lied van Margaret Rizza gebracht: Prayer for peace. Bij de voorbeden klonk het welbekende Dona la pace (Taizé) en het slotlied liet Verleih uns Frieden (F. Mendelssohn weerklinken.

Voorganger, deken Geert, had – wellicht tot verbazing van vele aanwezigen – als evangelie een uittreksel uit Marcus genomen beginnende met: Hemel en aarde zullen verdwijnen maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Hoofdstuk 13 De komst van de Mensenzoon.

Niemand weet wanneer. Pas op, wees waakzaam. De voorganger: we hebben ook in ons land al meer dan 70 jaar vrede. Maar laten we waakzaam blijven!

Coert Poort verwoordt heel precies hoe we aan een vredevolle en veiligere toekomst kunnen bouwen:

Mensen gevraagd

Mensen, mensen, mensen …

Mensen gevraagd …

Mensen gevraagd om vrede te leren waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.

Mensen gevraagd die de wegen markeren waarop alles wat leven heeft, verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin de straat op te gaan.

Mensen geraagd om de tekens te duiden die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal.

Mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen, verontrust door een wapen dat niemand ontziet.

Mensen die helder de waarheid beseffen dat wie mikt op een ander, zichzelf ook beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede, voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd.

Mensen gevraagd.

 

K+L 41 : apotheose orgelcyclus

MUZIKAAL NIEUWS VANUIT SINT-MAARTEN

 

Internationaal orgelfestival besloten

Afgelopen zondag, 30 september, vond de orgelapotheose plaats in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk. De internationale orgelcyclus wordt elk jaar opnieuw op feestelijke wijze besloten.

Organist Dirk Blockeel werkte samen met Els Gerryn (oboe d’amore) en met Dominique Maes (tenor) en Katrien Dhoop (sopraan). Zeven danseressen van de Waregemse Kunstacademie onder leiding van Veerle Vanhuyse zorgden voor een choreografisch commentaar bij Mache dich rein, mein Herz, de laatste aria uit Bachs Matteuspassie. Dichteres Gerda De Preter uit Haacht droeg voor uit eigen werk en de enthousiaste docente en musicologe Katelijne Dessein stond voor de presentatie in.

Naast werk van Johann Sebastian Bach werd er geput uit de partituren van Abraham van den Kerckhoven, Herman Roelstraete en Camille Saint-Saëns.

Prijsuitreiking

Het concert werd gevolgd door de prijsuitreiking in aanwezigheid van de uitgenodigde prominenten: deken Geert Morlion en priester Luc Verstraete vertegenwoordigden de kerk en de schepenen Wout Maddens en Rudolf Scherpereel vormden de delegatie van het Kortrijkse stadsbestuur.

Een excellent duo kaapte de publiekspijs weg. In juni hadden Mattijs Louwye (cello) en Koen Maris (orgel) met subliem samenspel het beste van zichzelf gegeven.

De thema’s van de voorbije cyclus (werk van Abraham van den Kerckhoven en de vertolking van Les atavismes du crépuscule van Erik Desimpelaere) werden anoniem door een drietal deskundigen beluisterd. De heer Roland Coryn, eredirecteur van de Harelbeekse Peter Benoitacademie en prominent componist, maakte samen met Johan Boudry, orgelleraar aan het Kortrijkse conservatorium, deel uit van de jury.

Voor de vertolking van het impressionistische werk van Erik Desimpelaere kwamen twee kandidaten in aanmerking. De prijs ging derhalve ex aequo naar Peter Vansweevelt (Brugge) en Iris Rieg (Keulen).

Laatstgenoemde bracht ook de meest overtuigende uitvoering van het werk van Brusselaar Van den Kerckhoven en mocht dus naast de twee oorkonden nog enkele attenties van de stad Kortrijk en van de Kortrijkse Orgelkring mee naar huis nemen.

Tijdens de receptie in De Zindering werd er bij een glas nog even nagepraat.

Vooruitblik

In 2019 zal de figuur van Louis Lefébure-Wély (1817-1869), 150 jaar geleden gestorven, centraal staan en voor een nieuwe compositie werd de Ieperse componist Ludo Geloen aangesproken.

Kandidaten voor de zondagnamiddagconcerten in juni en september hebben zich al aangemeld, maar er staan nog enkele speeldata open.

In de zomermaanden verzekert Orgelkring Kortrijk in samenwerking met de Vrienden van het Begijhof ook een drietal concerten op het wondermooie orgeltje van de begijnhofkerk.