K+L 38 Onze Vader


HET ONZEVADER

Ben je het al een beetje gewoon om het vernieuwde Onzevader te bidden met die bepaalde nieuwe woorden? Vooral ‘ … en breng ons niet in beproeving’ is de grootste wijziging. Niet iedereen is daar tevreden over en het begint al met de vraag: moest dat nu na al die tijd nog veranderen? Een bepalend argument was om alle woorden van het gebed des Heren, ons door Jezus zelf aangeleerd, in Nederland en in Vlaanderen te laten overeenstemmen. Ook de Franstaligen hebben dat zinnetje gewijzigd in ‘ … et ne nous laisse pas entrer en tentation’: en laat ons niet in bekoring komen. Veertig jaar geleden had ik deze voorgestelde verandering in het Nederlands al over de radio horen uitspreken door een dominee.

Mattheus (6, 9-13)

In de nieuwe Bijbelvertaling, nu al meer dan tien jaar oud, wordt het Onzevader in het evangelie van Matt(h)eus zo weergegeven:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.

Bijbel en spelling

Hoe goed de taal en de spelling van de nieuwe Bijbelvertaling ook mogen zijn, toch zijn er eigenzinnige spellingregels gemaakt:
– het jammerlijkst = ‘hij’ (in de tekst) ook altijd als het om God gaat. Hoe kun je dat rechtvaardigen? Het zorgt geregeld voor verwarring. Waar blijft het respect?
– Matt(h)eus: het is al een heel oude maar nog altijd actuele regel: de uitgangen –eus en –eum komen van het Latijn en krijgen geen deelteken: baccalaureus, museum, …
– Heilige Geest: is een eigennaam uit één stuk. Altijd met H.
En laat ons niet in bekoring komen.