K+L 36 : Orgelbespelingen

DE ORGELBESPELINGEN IN SEPTEMBER IN SINT-MAARTEN
Culturele najaarskalender
Sint-Maartenskerk Kortrijk
In september start het tweede luik van de internationale reeks orgelconcerten.
Elke zondag om 16.30 uur stipt wordt het grote Schyvenorgel wind in de pijpen geblazen. De
aangeworven organisten brengen een werk naar keuze uit het oeuvre van Abraham Van den
Kerckhoven (ca. 1618-1701) en interpreteren ook het onlangs in opdracht gecomponeerde
werk van Erik Desimpelaere (°Kortrijk, 1990). We stellen graag de gecontacteerde uitvoerder
voor 9 september: Peter Vansweevelt (Brugge).