september 2018

K+L 40 : De zindering

SINT-MAARTEN EN DE ZINDERING

 

De Zindering

Het is nu al een tijdje aan de gang: het vroegere gebouw Parochiaal Centrum van Sint-Maarten werd omgevormd tot ‘De Zindering’. Vind je dat een vreemde naam? Het is een naam met heel wat mogelijkheden:

* voor tal van activiteiten die (na)zinderen

* heb je zin d’erin? Kom dan meedoen

* zelfs: ‘zing d’erin’ want ons kerkkoor Pro Ecclesia (en ook andere koren) zingen er wekelijks in als repetitie voor de latere uitvoeringen. Jaja, zingen is tweemaal bidden.

 

Een nieuwe uitnodiging

Wij doen verder en willen dat ook. Vandaar onze zoektocht naar een heel uitnodigende activiteit die iedereen kan aanspreken:

De Onverschilligheid voorbij.

Als deel van de leesclub op iedere eerste vrijdag van de maand om 19.30 uur in een van de lokalen van De Zindering (normaal 1/07). We willen veranderen wat kan. Niet alles blijven slikken van de sociale, economische, politieke en religieuze evolutie de voorbije decennia. Of denk je dat jij en ik niet zachtjesaan veel automatisch hebben geslikt wat in onze wereld, maatschappij, geloofsgemeenschappen op al die gebieden is voorgevallen na 1960? Het voorbeeld van de ‘kikker’ zal al wat verduidelijken.

 

De proef met de twee kikkers

Eerste proef.

Men nam een grote kom met water en plaatste die op het vuur. En zette er dan een kikker in.

10 graden: dat was de eerste verwarmingstemperatuur. De kikker vond er bijna geen verschil in met een lagere, gewonere temperatuur.

20 graden: ja, maar als je tien graden gewoon wordt, waarom dan geen behaaglijke 20?

30 graden: jaja, ik voel wel al het verschil maar ik was toch al 20 gewoon, niet?

40 graden: nu moet ik wel al een beetje draaien en keren, maar ik doe mijn best om te aanvaarden (en te slikken).

50 graden: pfff.

60 graden: ik kan zelfs niet meer slikken.

70 graden …

Tweede proef

Men nam een grote kom met water en plaatste het vuur onmiddellijk op 60 graden. Eerst dan werd de kikker erin gelaten. Maar … hij sprong er direct weer uit!

Je mag bij het voorgaande zelf een of meer maatschappelijke geëvolueerde dingen of gebeurtenissen van de laatste halve eeuw invullen.

 

De Zindering: voor iedereen

Tot slot: de lokalen van De Zindering staan open voor iedereen van de nieuwe pastorale eenheid en graag ook daarbuiten. Ze zijn centraal gelegen in hartje Kortrijk met bijzondere mogelijkheden:

* een grote zaal met plaats voor zeker honderd mensen (zelfs met tafels erbij)

* een grote keuken

* een bar

* andere, kleinere lokalen voor bijvoorbeeld vergaderingen (met zeker twintig en meer mensen)

K+L 39 Weetjes vanuit Sint-Maarten

WEETJES VANUIT SINT-MAARTEN

 

Bij een bezoek aan de kerk

Als je naar de kerk gaat, dan wens je weleens dat er daar een medewerker aanwezig zou zijn met wie je eens kunt spreken. Of met een priester. Wanneer is er iemand aanwezig?

* maandagvoormiddag is er altijd een priester ter beschikking als je binnenkomt in de zijgang links (in het midden) vanaf 10.30 tot 12 uur.

* maandagnamiddag van 14 tot 16 uur

* dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur

* donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur

 

Een eucharistie tijdens de week

Elke maandag, dinsdag en donderdag is er om 12.05 uur een gelezen mis.

 

Leesclub

Elke eerste vrijdag van de maand met als thema: De onverschilligheid voorbij. In de Zindering, lokaal 1/07 om 19.30 uur. Gezien het succes kan het zijn dat het lokaal wordt gewijzigd.

K+L 37 : uitstap Pro

 
MET PRO ECCLESIA OP UITSTAP
 

Eerste stop

We maakten met ons kerkkoor graag gebruik van de uitnodiging van priester Johan De Keyser, de ons welkende en geliefde pastoor van Sint-Maarten van 1994 tot 2009, om in de kerk van Lo te gaan zingen op zondag 19 augustus. We kwamen tegen 8 uur samen aan het Magdalenazwembad in Kortrijk om daar dan in de bus te stappen. Meer dan veertig inzittenden, partners inbegrepen. Rond 9.15 uur konden we inzingen voor de mis van 10 uur. De partners van de zangers kregen in de plaats van de broer van deken Geert aldaar een boeiende, historische uitleg over Lo. Het werd een mooie en zinvolle eucharistie met een op het evangelie gebaseerde, typische verrijkende homilie door voorganger Johan. Het lekkere middagmaal – na het aperitief – was vlakbij, in de Oude Abdijhoeve.

Bourbourg en Dunkerque

 

Tegen halfdrie in de namiddag stapten we in Bourbourg de kerk van Johannes de Doper binnen voor de tentoonstelling van werken van kunstenaar Anthony Caro nog niet zo lang geleden overleden. Het gaat vooral om weergaven van de geschiedenis en de evolutie van het ontstaan van de aarde en alle wezens met uiteraard de mens als pronkstuk. Heel bijzonder en gemaakt met materiaal uit metaal gerecycleerd. Dankzij een heel goede gids, Chantal, kregen alle uitbeeldingen een duidelijker betekenis.
In Dunkerque konden we meestal in de bus blijven en vandaaruit heel wat gebouwen bewonderen. Onze gids deed ook hier haar uiterste best om ons veel bij te brengen.

Bergues

Sommigen hadden de kans benut om vóór deze kooruitstap de dvd te bekijken: Bienvenu chez les T’Chtis. Chantal leidde ons rond in het stadje en toonde ons de meeste locaties waar deze film werd opgenomen. Met soms pittige details over de opnames. We luisterden aandachtig en moeiteloos want ze wist ontzettend veel en vlot te vertellen. En volgens onze organist Dirk die mee was, klonk haar stem overduidelijk. Ook priester Johan bleef ons vergezellen met zijn trouwe helpers Jan en Sofie.

Bambecq

De naam is een verfransing van Bambeke. Uiteindelijk behoorde, zoals de naam het zelf weergeeft, Frans-Vlaanderen eertijds tot Vlaanderen. In De Linde = Les Tilleuls, namen we ons deugddoende avondmaal. We hadden ernaar uitgekeken na die enkele uren zonder hapje al had onze reisleider, Frans Christiaens wel voor een tussendoortje gezorgd in de bus. Voldaan? Dan kunnen we terug naar Kortrijk.

De algehele kooruitstap werd als een succes bestempeld. Onze dank gaat uit naar al wie deze aangename dag hebben mogelijk gemaakt: Frans, Carlos, priester Johan, Luc, Frank en Anne.

 

K+L 38 Onze Vader


HET ONZEVADER

Ben je het al een beetje gewoon om het vernieuwde Onzevader te bidden met die bepaalde nieuwe woorden? Vooral ‘ … en breng ons niet in beproeving’ is de grootste wijziging. Niet iedereen is daar tevreden over en het begint al met de vraag: moest dat nu na al die tijd nog veranderen? Een bepalend argument was om alle woorden van het gebed des Heren, ons door Jezus zelf aangeleerd, in Nederland en in Vlaanderen te laten overeenstemmen. Ook de Franstaligen hebben dat zinnetje gewijzigd in ‘ … et ne nous laisse pas entrer en tentation’: en laat ons niet in bekoring komen. Veertig jaar geleden had ik deze voorgestelde verandering in het Nederlands al over de radio horen uitspreken door een dominee.

Mattheus (6, 9-13)

In de nieuwe Bijbelvertaling, nu al meer dan tien jaar oud, wordt het Onzevader in het evangelie van Matt(h)eus zo weergegeven:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.

Bijbel en spelling

Hoe goed de taal en de spelling van de nieuwe Bijbelvertaling ook mogen zijn, toch zijn er eigenzinnige spellingregels gemaakt:
– het jammerlijkst = ‘hij’ (in de tekst) ook altijd als het om God gaat. Hoe kun je dat rechtvaardigen? Het zorgt geregeld voor verwarring. Waar blijft het respect?
– Matt(h)eus: het is al een heel oude maar nog altijd actuele regel: de uitgangen –eus en –eum komen van het Latijn en krijgen geen deelteken: baccalaureus, museum, …
– Heilige Geest: is een eigennaam uit één stuk. Altijd met H.
En laat ons niet in bekoring komen.

K+L 36 : Orgelbespelingen

DE ORGELBESPELINGEN IN SEPTEMBER IN SINT-MAARTEN
Culturele najaarskalender
Sint-Maartenskerk Kortrijk
In september start het tweede luik van de internationale reeks orgelconcerten.
Elke zondag om 16.30 uur stipt wordt het grote Schyvenorgel wind in de pijpen geblazen. De
aangeworven organisten brengen een werk naar keuze uit het oeuvre van Abraham Van den
Kerckhoven (ca. 1618-1701) en interpreteren ook het onlangs in opdracht gecomponeerde
werk van Erik Desimpelaere (°Kortrijk, 1990). We stellen graag de gecontacteerde uitvoerder
voor 9 september: Peter Vansweevelt (Brugge).