augustus 2018

K+L 33 : afsluiting 2017-2018 Pro ecclesia

SINT-MAARTEN: PRO ECCLESIA EN AFSLUITING ZANGJAAR 2017 – 2018

Vooraf
Voor ons kerkkoor Pro Ecclesia eindigde ook het voorbije zang- en werkjaar juli 2017-2018 met de traditionele BBQ op zaterdag 14 juli in de tuin van Anne en Hugo. De dag ervoor wordt er heel wat voorbereid: is de tuin in orde? Waar zetten we de tenten? Hoeveel zijn er ingeschreven met of zonder partner? Bij wie bestellen we het vlees en de groenten? Wat als aperitief? Is er voldoende drank voorzien: water, bier en wijnen? Een dessert? En koffie?Dankzij voldoende vlijtige handen van al dan niet bestuursleden stond alles klaar tegen 16 uur: Hélène gaf een grondige was- en poetsbeurt aan de 45 stoelen. Carlos, Frans en Jan hielpen mee de tent opzetten en Anne zorgde voor heel wat ander (o.a. huishoudelijk) voorbereidingswerk

Het feest zelf
Dit jaar was het weer uniek zoals iedereen al heeft kunnen ervaren: zon, zon en nog eens zon. We plaatsten slechts één tent en lieten de keuze om ook in ‘open lucht’ te gaan plaatsnemen om te barcecueën. De bomen uit de Engelse tuin van dr. Guy de Bethune zorgden al vanaf 16 uur voor de welkome schaduw. Tegen 18 uur kwamen de eerste zangers en partners aan. Ook vroegere koorzangers. In totaal waren we met 45. De heel aangename en positieve sfeer zat er direct in. Het weer hielp daarbij. Onze buur, Arnold, heel bedreven in het klaarstomen van een BBQ, was opnieuw bereid om te bakken en te braden. Ook bij het aperitief zorgde hij voor de nodige stukjes worst. Hij kreeg de hulp van zijn vrouw Carmen en andermaal van Paulette, de weduwe van onze zanger, wijlen Gaby Deprez. De tafels waren versierd met bloempjes. Het smaakte en er was voldoende van alles. Het gezellig praten was een pluspunt tussendoor.

Deken Geert verrast
Vóór de maaltijd begon, werd Sjalom, chaverim gezongen. Voorzitter Hugo dankte iedere zanger en het actieve bestuur voor het voorbije, alweer voldoende drukke en fantastische koorjaar en ook degenen die hun partner tijdens al die repetities en uitvoeringen moesten ‘afstaan’. Deken Geert nam graag de uitnodiging aan, ook met de bedoeling om de koorleden te danken voor hun gewaardeerde hulp bij zijn aan de familie aangeboden BBQ in de Zindering op  8 juli, viering van 40 jaar priesterschap. Maar … groot was zijn verbazing toen hem een cadeau door de koorleden en de koorkas werd aangeboden: een boekenbon bij Theoria. Er werd voor geopteerd om die op onze BBQ te overhandigen.Dan was er nog ijs, koffie, … Het werd donker en langzaamaan bleven nog enkel Anne en Hugo over. En zo werd het weer dag. Zondag 15 juli: nakeuvelen. Herinneringen ophalen. Fijn dat het weer kon plaatsvinden. We zijn er immens dankbaar voor!

K+L 32 : deken Geert 40 jaar priester

VEERTIG JAAR PRIESTERWIJDING DEKEN GEERT

Het was zowat een regel
Geert Morlion was de eerstgeborene in een gezin van 10 kinderen, daar in Pollinckhove, in de Westhoek dus waar onze vroegere pastoor, Johan De Keyser, nu al negen jaar werkzaam is, ook in de omliggende dorpen. Deken Geert, priester gewijd veertig jaar geleden, nu ook pastoor, moderator en deken. Zijn eerste gedacht was om ‘boer’ te worden zoals hij dat zelf noemde tijdens zijn homilie. Nog in die tijd was het een ongeschreven (?) regel dat de eerste zoon, zeker van landbouwers, priester zou worden.

Feestelijke dankviering
Zowaar op de verjaardag van zijn nu negentigjarige moeder die bij hem in de Kapittelstraat inwoont, was de feestelijke eucharistie gepland in de Sint-Maartenskerk op zondag 8 juli om 10.30 uur. De kerk zat tjokvol, ook omdat de talrijke familieleden present wilden zijn. Het ging om een dubbel feest. De koorzangers van Pro Ecclesia werd gevraagd om deze eucharistie vocaal te ondersteunen. Ook zij waren talrijk aanwezig want dat voor onze deken en zijn moeder doen, dat was direct en met overtuiging ja zeggen!
Deken Geert was zo enthousiast na de eucharistieviering van 30 jaar Poverello onder andere over de toenmalig uitgevoerde Missa Vitalis van F. Van Hendt, alias van de ons bekende dirigent en componist Diederik Glorieux, dat hij die heel ritmische, eerder jazzy religieuze gezangen ook op zijn dankviering wenste: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Ook de koorleden zijn er enthousiast over al is het waakzaam blijven bij het wisselende ritme met soms een abrupt eindpunt.

En verder nog
Na het openingslied Vrede voor jou nodigde de lofzang ons uit om te zingen van de Vader, de Zoon en de Geest. Bij de offerande hoorde een traditioneel Schots lied: Bread of the World. Jezus als het brood van de wereld , als de wijn van de ziel, door wiens dood onze zonden dood zijn. Mooi als melodie en even mooi als intense, beklijvende tekst en inhoud. Bij de vredeswens: Sjalom chaverim (vrede, vrienden) en bij de communie een bewerking door Dirk Blockeel van God heeft het eerste woord. Het was een passend lied na de zending en zegen: Verbonden en zegenend, tekst van Kris Gelaude, op muziek gezet door Jos Bielen.

Bijzondere momenten
Veertig bloemen, apart aangebracht door even veel mensen (vrijwilligers van de werkgroepen van de pastorale eenheid en familieleden van deken Geert) brachten een bijzondere dank aan voorganger Geert. En zijn moeder ontving eveneens prachtige bloemen. Beiden kregen een welverdiend applaus. Je kon achteraf een bijzonder mozaïek bewonderen met talrijke blaadjes die elk een lid van de heel grote familie weergaven. Wat een grote, mooie familie ontstaan uit de ouders van de veertig jaar geleden gewijde priester. Vruchtbare grond daar in Pollinckhove!

Feest in de Zindering
Na de talrijk bijgewoonde aangeboden receptie in de voorziene ruimte van de kerk, ging het feest verder: er was een BBQ voorzien voor de zowat honderd familieleden (inclusief andere uitgenodigden). Vrijwilligers van enkele werkgroepen zorgden vlot voor de bediening. Een heuglijke dankviering, niet enkel in de kerk. Hartelijke gelukwensen aan deken Geert en zijn moeder!

OP DE AGENDA

Begijnhof (Mattheuskapel) op zaterdagen 11 en 18 augustus van 12 tot 13 uur wordt het oude orgel bespeeld door achtereenvolgens Diederik Blankesteijn (Amersfoort) en Antoine Troncquo (Ronse).