K+L 29-30-31 Zondagavondviering

DANKBAAR VOOR DE ZONDAGAVONDVIERING IN SINT-MAARTEN

Je zou het haast vergeten: er is elke zondag om 18 uur – jaar in jaar door – een unieke avondeucharistie in Sint-Maarten. Die kans krijg je niet overal en voor sommige gelovigen is dat het beste ogenblik. Er waren terecht fans van die passende viering die erop wezen dat die onmisbare mis te weinig aan bod komt in onze lokale rubriek. En terecht. Maar niet gewild.

De viering van zondag 24 juli mocht ik – na de klankrijke orgelbespelingen – zelf meebeleven. Het is eerder een familiaal, religieus samenzijn, wat een pluspunt is. Je voelt je in een gezellige groep die uiteindelijk hetzelfde nastreeft: samen bidden, samen zingen, samen de kern van ons geloof ervaren.

Priester Luc was andermaal de voorganger. Samen met hem luisterden we naar de heel beklijvende, toepasselijke homilie van Elisabeth Goddeeris. Zij wist de woorden van psalm 139 passend om te zetten naar de betekenis van 24 juni: het feest van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Johannes de Doper: hij is genade.

Voor de diepste betekenis van uiteindelijk elke eucharistie kan het volgende inkeermoment, ons gebracht door ijverige medewerkster, Roos, ons ook in de vakantie een conclusie zijn:

 

Ik heb een steen gelegd op de bron die Gij zijt, mijn God.
Ik sloot me af voor U en was er zeker van
dat ik het stromen van U in mij zo kon verhinderen.
Hoe weinig ken ik U nog. Want juist door U tegen te houden,
wordt Uw stuwing alleen maar sterker!
Nu word ik overspoeld door U. Gij zijt overal.
Ik wist niet dat ik mijn dorst naar U zo diep had begraven. 

Altijd welkom op onze zondagse avondviering! Prettige vakantie verder!