K+L 26-27-28 : middageucharistie – vakantie

DE MIDDAGEUCHARISTIE IN SINT-MAARTEN

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er in Sint-Maarten een middagviering die start om 12.05 uur. Er wordt rekening gehouden met andere pastorale programmapunten die tot 12 uur duren. Vandaar het niet-ronde uur. Hoe lang deze mooie en betekenisvolle traditie al bestaat, weet ik niet, maar dat zal wel al tientallen jaren het geval zijn. Toen eredeken Valeer Deschacht nog de mis deed, zorgde hij ook voor een eucharistie op woensdag. Hoeft het nog gezegd dat een dergelijke heel positieve middageucharistie een blijvende waarde heeft maar niet altijd meer vanzelfsprekend is? De voorgangers zijn bijna altijd priester Luc en deken Geert. Gelukkig is onze koster Filip er altijd om te zorgen voor de nodige bijstand en hij kan ook soms zorgen voor een gebedsdienst als alle voor voorziene priesters verhinderd zijn! Laten we dankbaar blijven voor al deze mogelijkheden ons door de kerk aangeboden.
Beste lezer, je zult zeker kunnen begrijpen dat de vakantieperiode speciale regelingen meebrengt. Tot onze spijt delen we dan ook mede dat er vanaf maandag 16 juli tot en met dinsdag 14 augustus geen middagviering in Sint-Maarten kan doorgaan.

VAKANTIE

Zachtjes stoven in de zon.
Af en toe omdraaien.
Braadvocht toevoegen in de vorm van zonnemelk.
Al je zorgen smelten langzaam weg:
je boosheid, je ergernis,
alles waar je moe van wordt.
Er blijft niets meer over.

Vakantie is een tijd waarin niets moet.
Doe precies waar je zin in hebt.
Luieren, kletsen, sporten, lezen.
Of helemaal niets.
Word weer lekker helemaal jezelf.
Van kop tot teen uit één stuk!
(Kolet Janssen)

Wij wensen jou een deugddoende, verrijkende vakantie toe!