K+L 25 : Voorzangers

DE VOORZANGERS VAN SINT-MAARTEN

 

Einde juni.

Het drieëntwintigste zangjaar van de gewaardeerde ‘voorzangers’ zit erop. Op vraag van priester Johan zijn ze in september van 1995 begonnen. Dirigent Alain Verfaillie met echtgenote Lieve startten toen elke zondagvoormiddag met een groepje vrijwilligers om wat de ‘hoogmis’ vroeger zou geheten hebben, een extra religieuze waarde te geven. Alle liederen werden en worden nog altijd uitgekozen volgens de liturgie van die welbepaalde zondag. Zingen is tweemaal bidden. En daardoor werd en wordt ook van de aanwezige gelovigen verwacht dat ze meezingen, waartoe ze ruimschoots de kans krijgen.

 

Op zich is het een eenvoudig systeem:

– iedereen is welkom

– een halfuurtje voor de aanvang van de eucharistie wordt er ingezongen

– dat is dus nu om 10 uur

– het gaat eerder om een uitnodiging dan om een verplichting.

 

Het beurtsysteem

Met het beurtsysteem van de eucharistievieringen, eerste en derde zondag in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw en de tweede en vierde zondag in Sint-Maarten, is er wel enige verandering gekomen. De eerste zondag van de maand is het telkens de beurt aan het gregoriaans koor van O.L.V., Laudate Dominum, om al zingend tweemaal te bidden. De voorzangers hadden zich intussen bereid verklaard om de derde zondag van elke maand in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te gaan zingen. Dat wordt nog altijd echt op prijs gesteld. Ook in de Sint-Maartenskerk.

 

Vakantie in zicht

Na de laatste zondag van juni wordt de voorzangers twee maanden vakantie gegund. En dat is volop verdiend. Laten we hun een weldoende pauze toewensen en hartelijk dankzeggen voor al die jaren van volgehouden, gedreven toewijding.