K+L 24 : 30 jaar Poverello

SINT-MAARTEN: EEN BIJZONDERE EUCHARISTIE

 

Vooraf

Er zijn zo van die bijzondere vieringen. Zo ook op zaterdag 2 juni. Poverello vierde zijn 30-jarig bestaan in Kortrijk. Niet onbelangrijk: de stichter, Jan Vermeire, was een Kortrijkzaan. Het is een blijvend wonder dat zijn boodschap en zijn inhoud nog altijd ook in Kortrijk vereeuwigd blijven. Bisschop Lode bevestigde die waardevolle gebeurtenis door samen met deken Geert de eucharistie voor te gaan. En het kerkkoor Pro Ecclesia bracht een extra muzikale en gewaardeerde steun..

Ongelooflijk mooi en eeuwig als inkeermoment
Kun jij je een beter en eeuwigdurender inkeermoment indenken?

Ik heb een steen gelegd op de bron die Gij zijt, mijn God.
Ik sloot me af voor U en was er zeker van
dat ik het stromen van U in mij zo kon verhinderen.
Hoe weinig ken ik U nog want juist door U tegen te houden
wordt Uw stuwing alleen maar sterker.
Nu word ik overspoeld door U, Gij zijt overal.
Ik wist niet dat ik mijn dorst aan U zo diep had begraven.


En verder?

Pro Ecclesia zong de gewaardeerde, ritmische Missa Vitalis van F. Van Hendt, de alias van componist-dirigent Diederik Glorieux, voor ons koor en voor onze kerken in Kortrijk, een heel welbekend figuur.
Je zult in een latere editie van dit parochieblad op de eerste bladzijde meer vernemen van een van de jarenlange hoofdverantwoordelijke van Poverello, Lieve Vermeulen.

 

OP DE AGENDA

Zondag 17 juni: orgelbespeling in Sint-Maarten om 16.30 u.