juni 2018

K+L 29-30-31 Zondagavondviering

DANKBAAR VOOR DE ZONDAGAVONDVIERING IN SINT-MAARTEN

Je zou het haast vergeten: er is elke zondag om 18 uur – jaar in jaar door – een unieke avondeucharistie in Sint-Maarten. Die kans krijg je niet overal en voor sommige gelovigen is dat het beste ogenblik. Er waren terecht fans van die passende viering die erop wezen dat die onmisbare mis te weinig aan bod komt in onze lokale rubriek. En terecht. Maar niet gewild.

De viering van zondag 24 juli mocht ik – na de klankrijke orgelbespelingen – zelf meebeleven. Het is eerder een familiaal, religieus samenzijn, wat een pluspunt is. Je voelt je in een gezellige groep die uiteindelijk hetzelfde nastreeft: samen bidden, samen zingen, samen de kern van ons geloof ervaren.

Priester Luc was andermaal de voorganger. Samen met hem luisterden we naar de heel beklijvende, toepasselijke homilie van Elisabeth Goddeeris. Zij wist de woorden van psalm 139 passend om te zetten naar de betekenis van 24 juni: het feest van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. Johannes de Doper: hij is genade.

Voor de diepste betekenis van uiteindelijk elke eucharistie kan het volgende inkeermoment, ons gebracht door ijverige medewerkster, Roos, ons ook in de vakantie een conclusie zijn:

 

Ik heb een steen gelegd op de bron die Gij zijt, mijn God.
Ik sloot me af voor U en was er zeker van
dat ik het stromen van U in mij zo kon verhinderen.
Hoe weinig ken ik U nog. Want juist door U tegen te houden,
wordt Uw stuwing alleen maar sterker!
Nu word ik overspoeld door U. Gij zijt overal.
Ik wist niet dat ik mijn dorst naar U zo diep had begraven. 

Altijd welkom op onze zondagse avondviering! Prettige vakantie verder!

K+L 26-27-28 : middageucharistie – vakantie

DE MIDDAGEUCHARISTIE IN SINT-MAARTEN

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er in Sint-Maarten een middagviering die start om 12.05 uur. Er wordt rekening gehouden met andere pastorale programmapunten die tot 12 uur duren. Vandaar het niet-ronde uur. Hoe lang deze mooie en betekenisvolle traditie al bestaat, weet ik niet, maar dat zal wel al tientallen jaren het geval zijn. Toen eredeken Valeer Deschacht nog de mis deed, zorgde hij ook voor een eucharistie op woensdag. Hoeft het nog gezegd dat een dergelijke heel positieve middageucharistie een blijvende waarde heeft maar niet altijd meer vanzelfsprekend is? De voorgangers zijn bijna altijd priester Luc en deken Geert. Gelukkig is onze koster Filip er altijd om te zorgen voor de nodige bijstand en hij kan ook soms zorgen voor een gebedsdienst als alle voor voorziene priesters verhinderd zijn! Laten we dankbaar blijven voor al deze mogelijkheden ons door de kerk aangeboden.
Beste lezer, je zult zeker kunnen begrijpen dat de vakantieperiode speciale regelingen meebrengt. Tot onze spijt delen we dan ook mede dat er vanaf maandag 16 juli tot en met dinsdag 14 augustus geen middagviering in Sint-Maarten kan doorgaan.

VAKANTIE

Zachtjes stoven in de zon.
Af en toe omdraaien.
Braadvocht toevoegen in de vorm van zonnemelk.
Al je zorgen smelten langzaam weg:
je boosheid, je ergernis,
alles waar je moe van wordt.
Er blijft niets meer over.

Vakantie is een tijd waarin niets moet.
Doe precies waar je zin in hebt.
Luieren, kletsen, sporten, lezen.
Of helemaal niets.
Word weer lekker helemaal jezelf.
Van kop tot teen uit één stuk!
(Kolet Janssen)

Wij wensen jou een deugddoende, verrijkende vakantie toe!

 

K+L 25 : Voorzangers

DE VOORZANGERS VAN SINT-MAARTEN

 

Einde juni.

Het drieëntwintigste zangjaar van de gewaardeerde ‘voorzangers’ zit erop. Op vraag van priester Johan zijn ze in september van 1995 begonnen. Dirigent Alain Verfaillie met echtgenote Lieve startten toen elke zondagvoormiddag met een groepje vrijwilligers om wat de ‘hoogmis’ vroeger zou geheten hebben, een extra religieuze waarde te geven. Alle liederen werden en worden nog altijd uitgekozen volgens de liturgie van die welbepaalde zondag. Zingen is tweemaal bidden. En daardoor werd en wordt ook van de aanwezige gelovigen verwacht dat ze meezingen, waartoe ze ruimschoots de kans krijgen.

 

Op zich is het een eenvoudig systeem:

– iedereen is welkom

– een halfuurtje voor de aanvang van de eucharistie wordt er ingezongen

– dat is dus nu om 10 uur

– het gaat eerder om een uitnodiging dan om een verplichting.

 

Het beurtsysteem

Met het beurtsysteem van de eucharistievieringen, eerste en derde zondag in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw en de tweede en vierde zondag in Sint-Maarten, is er wel enige verandering gekomen. De eerste zondag van de maand is het telkens de beurt aan het gregoriaans koor van O.L.V., Laudate Dominum, om al zingend tweemaal te bidden. De voorzangers hadden zich intussen bereid verklaard om de derde zondag van elke maand in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te gaan zingen. Dat wordt nog altijd echt op prijs gesteld. Ook in de Sint-Maartenskerk.

 

Vakantie in zicht

Na de laatste zondag van juni wordt de voorzangers twee maanden vakantie gegund. En dat is volop verdiend. Laten we hun een weldoende pauze toewensen en hartelijk dankzeggen voor al die jaren van volgehouden, gedreven toewijding.

 

K+L 24 : 30 jaar Poverello

SINT-MAARTEN: EEN BIJZONDERE EUCHARISTIE

 

Vooraf

Er zijn zo van die bijzondere vieringen. Zo ook op zaterdag 2 juni. Poverello vierde zijn 30-jarig bestaan in Kortrijk. Niet onbelangrijk: de stichter, Jan Vermeire, was een Kortrijkzaan. Het is een blijvend wonder dat zijn boodschap en zijn inhoud nog altijd ook in Kortrijk vereeuwigd blijven. Bisschop Lode bevestigde die waardevolle gebeurtenis door samen met deken Geert de eucharistie voor te gaan. En het kerkkoor Pro Ecclesia bracht een extra muzikale en gewaardeerde steun..

Ongelooflijk mooi en eeuwig als inkeermoment
Kun jij je een beter en eeuwigdurender inkeermoment indenken?

Ik heb een steen gelegd op de bron die Gij zijt, mijn God.
Ik sloot me af voor U en was er zeker van
dat ik het stromen van U in mij zo kon verhinderen.
Hoe weinig ken ik U nog want juist door U tegen te houden
wordt Uw stuwing alleen maar sterker.
Nu word ik overspoeld door U, Gij zijt overal.
Ik wist niet dat ik mijn dorst aan U zo diep had begraven.


En verder?

Pro Ecclesia zong de gewaardeerde, ritmische Missa Vitalis van F. Van Hendt, de alias van componist-dirigent Diederik Glorieux, voor ons koor en voor onze kerken in Kortrijk, een heel welbekend figuur.
Je zult in een latere editie van dit parochieblad op de eerste bladzijde meer vernemen van een van de jarenlange hoofdverantwoordelijke van Poverello, Lieve Vermeulen.

 

OP DE AGENDA

Zondag 17 juni: orgelbespeling in Sint-Maarten om 16.30 u.