K+L 21 : Dankviering – ziekenzalving

WIJ DANKEN OM ONS VORMSEL

   

Twee weken na hun vormsel

in de kerk van Sint-Maarten, met als vormheer deken Geert, stond de eucharistie van zondagmorgen 13 mei in het licht van een dankzegging daarvoor. Voorganger Luc verwelkomde ook graag alle moeders op deze bijzondere en traditionele tweede zondag van de meimaand:
‘Vandaag is het ook Moederdag. Wij wensen alle moeders van harte proficiat. Wij zijn hen dankbaar omdat zij op hun eigen wijze ons elke dag mogen voorgaan op de weg van de liefde. Wij willen ook graag uit dankbaarheid voor hen bidden.
Een heel speciaal woord van welkom aan de vormelingen, hun familie en catechisten. Zij willen uit dank voor hun vormsel samen met ons deze eucharistie vieren.’

Wij luisteren nu graag naar hun woord van welkom:

‘Lieve mensen, twee weken geleden werden we gevormd en hernieuwden we onze doopbeloften. Het was voor ons een onvergetelijk vormselfeest. Voor alles waarvan we mogen genieten in de schepping, in mensen en dingen, voor het cadeau van de Heilige Geest, zeggen we dank in deze viering aan God: ‘Dank Je wel’!Er bleef ook nog verder tijdens de viering een taak voor de vormelingen weggelegd: de schulbelijdenis. En de drie voorbeden:

‘Wij bidden voor alle mama’s dat ze veel geduld mogen hebben als we moeilijk doen. Dat ze gelukkig mogen worden door hun zorg voor ons. Dat ze geapprecieerd worden voor hun werk. Laten wij bidden…

Wij bidden voor al wie geen mama is maar toch liefdevol omgaat met kinderen. Dat ook zij mogen voelen dat hun aanwezigheid veel betekent voor hen.

Wij bidden voor onszelf. Dat we met heel ons hart Jezus volgen en zijn blijde boodschap beleven. Dat we veel mensen mogen ontmoeten die ons hierin steunen.’

 

De homilie van deken Geert

omvatte een bijzondere uitleg over de voorbereiding van de consecratie op het ogenblik dat er een druppeltje water bij de wijn wordt gevoegd. De priester bidt in stilte:
‘Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in Uw goddelijk leven.’
De toevoeging van slechts een druppeltje water (de mens vertegenwoordigend) bij de wijn, heeft een doordachte betekenis: de wijn blijft veruit het ‘goddelijke’ hoofdbestanddeel. De twee worden één. Het evangelie handelde net daarover: ‘Mogen allen één zijn, … ‘

Tot slot

De talrijk aanwezige voorzangers, onder de deskundige leiding van Alain Verfaillie, hadden bij het zingen ook aandacht voor de vormelingen. Dit werd gecombineerd met meerdere ‘alleluja’s’ bij de gedachte aan de verrezen Heer en met liederen zoals:

Kondig het aan: de Heer is verrezen, Jubilate Deo en Het vuur dat Hij op aarde bracht.
Laten ook wij eindigen met deze bezinning:

Thuis is thee drinken, ontbijten in je pyjama, kletsen over van alles, getroost worden zelfs zonder erom te vragen! Lachen zonder schaamte, elkaar begrijpen zonder te praten, geliefd zijn, complimentjes en tips krijgen, je welkom en veilig voelen.Thuis is waar mama is!

VIA EEN KOORLID NOG EVEN VERWIJLEN BIJ DE ZIEKENZALVING

Zalven …
Het is een krachtig teken.
Het is een gebaar
dat getuigt van liefde,
van tederheid, van zachtheid,
van mededogen en geduld.
Wie gezalfd wordt, ontvangt de
kracht om te gaan waarheen
het leven hem leidt.
Wie gezalfd wordt, krijgt de zekerheid
dat hij er niet alleen voor staat.
Wie gezalfd wordt, weet dat
de Heer Jezus met hem gaat.