K+L 20: Vormsel

GEVORMD

 

Zondag 29 april

Ondanks het minder goede weer, stonden 24 enthousiaste en goed gehumeerde kandidaat-vormelingen stonden vanuit De Zindering vóór de bijzondere vormselviering in hun jezuskleed klaar om – zelf heel actief deelnemend – door vormheer,deken Geert Morlion, gevormd te worden. Drie acolieten waren de gewaardeerde vieringhelpers.

De vormelingen hadden de kaarsen met hun foto’s, al die tijd in de glazen kast in de kerk tentoongesteld, in hun intredeprocessie meegenomen en voor het altaar gezet.

Catechiste Christiane had Blind Faith, een bandje uit Gent, uitgenodigd voor de heel ritmisch toepasselijke liederen. Met succes. Mooie stemmen, aangename en jeugdige muziekklanken.

De vormelingen kregen heel wat taken toegewezen. Na het openingslied Come to the light was het zover: vormeling Floor heette iedereen welkom waarna de vormheer voor de verdere begroeting zorgde. 3 vormelingen, Lars, Tine en Margaux, lazen het gebed om ontferming voor in afwisseling met voorganger Geert. Daarna klonk het heel ritmische Laudate si, o mi signore, het loflied van Sint-Franciscus: dank om de zon, de maan, de sterren, het heelal en al de schepselen, enz.

Na de lezing was het weer aan Blind Faith om een ander betekenisvol lied te brengen: Jesus Christ, You are my life, alleluia.

 

Stilaan …

Over de heilige Geest verwees deken Geert eigenlijk naar wat hij in de vormselwake had verteld: dat je de Geest op verschillende manieren kunt ervaren, laten werken: als je aan het puberen bent en/of je voelt je alleen op de wereld, dan is de Geest daar bij je; en dan inderdaad ook om keuzes en beslissingen te maken, om wat te onderscheiden kan de Geest je helpen.

De doopbelofte maakt vanzelfsprekend deel uit van het vormsel. Het is voor de twaalfjarigen een bevestiging die ze nu zelf kunnen uitspreken:
Gesterkt door Gods goede Geest
beloof ik mij te verzetten
tegen kwaad en onrecht.
Met heel mijn hart
wil ik Jezus volgen
en zijn evangelie beleven.
Ik hoop dat veel mensen
mij hierin steunen.

Ter herinnering aan hun doop tekenen de vormelingen zich met doopwater. Maar ook van de ouders en peters en meters wordt verwacht dat ze zich blijven engageren voor hun kinderen.

Het plechtige moment

Na het gebed onder handoplegging en het aanroepende lied voor de Geest, adem van leven, is het tijd voor het allerbelangrijkste moment van de gehele vormselviering: de zalving met het chrisma. Vormheer  tekent bij elke vormeling een kruisteken daarmee op het voorhoofd en deken Geert zegt daarbij:
(Naam), ontvang het zegel (= merkteken) van de Heilige Geest, waarop de vormeling: ‘Amen’.

Dienst van de tafel en vormselgave

Na de voorbeden volgen o.a. het tafelgebed, het sanctus, uiteraard ook de consecratie. Bij het Onzevader vraagt vormheer Geert alle pasgevormde vormelingen rond het altaar. Hij vraagt hun om de armen en de handen ten hemel te verheffen. Een sterk symbolisch gebaar.
De drie catechisten hadden in deze vormselviering elk hun voorleestaak. Christiane kwam met een bijzondere vraag voor de omhaling. Vandaar de bedoeling om elke aanwezige in de kerk ertoe uit te nodigen iets dergelijks in de aangeboden mand te leggen. Een heel christelijk voorstel. Een lumineus idee.
Na de communie leerden ze in de bidkapel, eventjes afgezonderd met de vormheer, hoe ze “vriend” van Jezus kunnen worden.

Na het slotgebed volgde een dankwoord in naam van alle vormelingen. Een uiterst ritmisch, swingend meezingertje besloot deze verrijkende, beklijvende viering: This little light of mine.

En … dat is het nu?

Neenee. Op zondag 13 mei volgt er een speciale dankzegging en elke vormeling krijgt de kans om zich bij de acolietengroep aan te sluiten. Dan moet elke geïnteresseerde zijn naam opgeven bij Katherine Stubbe (0495 63 21 85).

Alweer een deugddoende, rijke vormselviering. Proficiat, beste vormelingen en dank aan de vormheer, de catechisten, de ouders, peters, meters en alle medewerkers!

Foto’s: copyright www.fotopauwels.be