K+L 17 : Vormelingen – biddende dieren?

DE LAATSTE VORMELINGEN VAN SINT-MAARTEN VOORSTELLEN

 
Charles                                                             Lucas                                             Hannelore

Op zondag 29 april om 10.30 uur is er een bijzondere eucharistieviering in de Sint-Maartenskerk: de voorterm ‘kandidaat’ valt na hun vorming in die viering weg. Het zijn dan volwaardige vormelingen. Het zal er feestelijk en vreugdevol aan toegaan met een volle kerk: naast de meer dan twintig kandidaten zullen natuurlijk ook de ouders, peters, meters, grootouders en andere familielieden en sympathisanten aanwezig zijn. Zij krijgen de muzikale steun van Dirk en de vocale steun van de voorzangers. Iedereen is welkom.

DIEREN DIE BIDDEN?

 bidsprinkhaan

Sommige dieren nemen op een bepaald ogenblik en in bepaalde omstandigheden een bijzondere houding aan of voeren zekere bewegingen uit. We zeggen dan dat ze bidden:

* als een hond mooi opzit

* zekere insecten zoals de meikever als hij zich gereedmaakt om op te vliegen

* het bekendst is ons het bidden van de valk, de leeuwerik, de havik: ze blijven op één punt zweven en fladderen in de lucht.

Dit ‘bidden’ van deze roofdieren is echter een misverstand: het is een verkeerde vertaling van het Engelse ‘prey’ dat prooi betekent en als werkwoord: azen op (of: de prooi voorbereiden). Het heeft dezelfde uitspraak als het Engelse ‘pray’, bidden. Zo ontstond de misvatting.