K+L 15 : Paasvieringen

INTENSE, VERRIJKENDE EN BEKLIJVENDE VIERINGEN

 

Schorselwoensdag?

Ook wel Schortelwoensdag genoemd: in de middeleeuwen was dat de woensdag vóór Pasen waarop alle orgelmuziek en klokgeluiden e.d. geschorst werden tot paaszaterdag. Thans luiden de klokken vóór Pasen het laatst tijdens het gloria op Witte Donderdag.

Vermeldenswaard voor die woensdag waarop veel vroeger alle muziek werd geschorst, is – om praktische redenen – in de namiddag al een wittedonderdagviering voor de bewoners van de Achtkanter. Die vond plaats met talrijke aanwezigen inde kapel van Sint-Teresia met als voorganger E.H. Donaat Dumon en met als vocale steun Pro Ecclesia. Ook dat was een aangrijpende viering.

 

Triduüm (tri = drie en duüm komt van dies= dag(en)

De nog steeds verder groeiende pastorale eenheid (P.E.) Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge liet zich tijdens de Goede Week van haar beste kant zien. De eerste gezamenljjke viering van de drie dagen, op Witte Donderdag, vond plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw met de voetwassing. Voor Goede Vrijdag werd er traditioneel in alle kerken om 15 uur een Kruisweg en Kruishulde gebracht. In Sint-Maarten stonden er vijftien vrijwillige lectoren klaar om een passende tekst te brengen, elk aan één statie met tussendoor nederige muzikale klanken. ’s Avonds was er de viering van de pastorale eenheid om 19 uur in de kerk van Sint-Elooi, vocaal gesteund door het plaatselijke koor en met lectoren uit alle deelparochies.

Ook op paaszaterdag zijn de klokken nog altijd onderweg om de paaseieren vanuit Rome op te halen om ze dan op Pasen zelf in de vroege morgen in elke tuin te droppen. Om 20 uur had de gezamenlijke paaswake plaats in de Sint-Maartenskerk, vocaal gesterkt door heel wat vrijwillige zangers van verschillende koren, onder de leiding van Carlos Vandorpe. Dirk begeleidde aan het kistorgel en Paul Klinck beroerde de gevoelige snaren op viool.

Stil maar, wacht maar … ze zijn onderweg, de paaseieren. Het is nog wachten tot …

 

Pasen

In Sint-Maarten was er een paasviering gepland om 18 uur maar dan wel in de grote ruimte van de kerk. Onze organist begeleidde het koor ‘Gaudeamus’ o.l.v. Joost Vanbrussel. Deken Geert ging voor. Ook acoliet Jean-Pierre kwam ons bijstaan tijdens de eucharistie: voor het aanbrengen van het lectionarium en later om met de schaal rond te gaan voor de paasgave.

Kan het duidelijker met:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Bijzonder tijdens de paasviering is de hernieuwing van de doopbeloften. Tijdens de communie bracht het gastkoor twee prachtige liederen:

Erstanden ist der heilig Christ en Christ lag in Todesbanden. Dit laatste lied is naar tekst en muziek van de hand van Martin. Luther en is gebaseerd op het wondermooie Victimae paschali laudes.

 

Begijnendag

Het is de viering op paasmaandag in de Mattheuskapel van het begijnhof ter herdenking van alle begijntjes met als laatste Marcella Pattyn. De eucharistie werd voorgegaan door de ons bekende, vroegere pastoor van Sint-Maarten en expert in de religieuze kunst, priester Mark Delrue, die daar al enkele interessante en unieke boeken heeft aan gewijd. Dankzij De Vrienden en Bewoners van het Begijnhof wordt Pro Ecclesia telkens ertoe uitgenodigd om de goed bijgewoonde viering vocaal luister bij te zetten. Die luister werd gemaximaliseerd door organist Dirk Blockeel.

De liederen werden uiteraard voor Pasen uitgekozen, waaronder het al eerder genoemde Victimae paschali laudes. Het openingslied wou de mooie kapel direct in de beste paasstemming brengen:
Zingen zal dit huis en juichen!

De inkeerzang is kort en alleszeggend:

Neem mij aan zoals ik ben,
Wek in mij wie ik zal zijn,
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Net vóór het evangelie werd het Paasalleluia gezongen en bij de vredeswens Schalom chaverim, lehitraoth, d.w.z. vrede, vrienden, tot weerziens. En dat is ook de algemene wens voor iedere lezer.