K+L 14 : PALM-PASEN

EERST WUIFDEN ZE NOG MET PALMEN
Dat met Jezus alles in vervulling zou gaan wat in de Schriften staat, wordt op Palmzondag ten dele duidelijk. Er is verwijzing naar gebeurtenissen en teksten uit het Oude Testament. Salomo deed zijn blijde intrede als koning ook zittend op een ezel (1 Koningen 1,38). De profeet Zacharia (9,9) kondigt de komst van een nieuwe koning als volgt aan:
Juich, Sion.
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
Bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
Op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

In Sint-Maarten waren het de acolieten die voor het aanbrengen van de palmtakken zorgden die door voorganger Luc werden gezegend.

Pro Ecclesia was in de eucharistie van 10.30 uur van de zingende partij om de passende liederen te brengen. 

PASEN 

De klokken
Vanwaar komen de paaseieren? Velen zullen zich de volgende verklaring nog herinneren: op Witte Donderdag vliegen de kerkklokken naar Rome, halen daar de eieren die ze dan op paasmorgen in de tuin laten vallen. Op Pasen gebeurt dan ook traditioneel de eierenraap waarbij de kinderen op zoek gaan naar de verstopte chocolade-eieren. In Nederland is het een haas met een mandje op zijn rug die de eieren verstopt. Hoe het ook is: paaseieren zijn altijd lekker!

Kun je je dat voorstellen?
Dat er in Beieren in de kerk vroeger een grappige gewoonte bestond? Op de eerste of tweede paasdag begon de priester zijn preek met enkele paasgrappen of met een paar grappige verhalen tot groot vermaak van de gelovigen. Die grappen gingen meestal over de duivel: bijvoorbeeld hoe die mislukte pogingen ondernam om Jezus’ heilsplan te dwarsbomen.
Pasen is ook een vrolijk feest, er mag dan ook wel eens hartelijk gelachen worden. In de Verenigde Staten vindt de paashumor opnieuw ingang, meestal op beloken Pasen: de Holy Hilarity Sunday.
Wij wensen alle lezers een vrolijk Pasen!