K+L 13 : zoveel moois

ZOVEEL MOOIS

 
Geniet je er nog van?

Op zondag 11 maart konden we een verrijkende en beklijvende eucharistieviering meemaken, geruggensteund door passende vastenteksten, heel wat voorzangers en het Duitse gastkoor van een gymnasium uit Neuss bij Düsseldorf. Geniet nog na nu we over een prachtige, overzichtelijke foto beschikken met de violist, de dirigent en de talrijke zangers: klik hieronder voor een volledig verslag met muziek:
koor Erzbischofliches Gymnasium Marienberg te Neuss

Blagovest

Heb je het meegemaakt? Dan was je een van de gelukkigen. Dat schitterende orthodoxe koor uit Letland dat op zaterdag 17 maart in onze prachtige Sint-Maartenskerk onze oren en ogen kwam verwennen met koorwerk van Arvo Pärt en Sergeï Rachmaninov. Heb je o.a. op die bas gelet die – ja, zelfs met een heel zachte toonsterkte (piano!) – tot een ongelooflijk lage noot kon zingen? Bij navraag in Pro Ecclesia zag niemand dat bij de bassen zitten. Het Blagovest webverslag met tekst en muziek-video kan ook als vastenbezinning dienen

Een verzoening als resultaat

Een terechte traditie en noodzaak: we krijgen elk jaar een verzoeningsviering, nu vanuit de pastorale eenheid. Dus met de vier kerken: Sint-Maarten, O.L.V., Sint-Elooi, Sint-Pius X en ook Sint-Michiel. Walter Deschodt was onze voorganger en de talrijke voorzangers onder de deskundige leiding van Alain Verfaillie, zorgden voor de passende liederen. Er waren vier priesters voor het afnemen van de biecht waarna de biechteling een kaarsje mocht aansteken bij het vastenkruis.

 

Er zijn mensen en goden

Het is niet altijd gemakkelijk: er zijn zovele godsdiensten, zovele meningen. God, Allah voor anderen, Jehova voor nog anderen, … Europa was welvarend en maakte zich meester over andere landen als kolonies. België deed dat met Congo, Frankrijk met Algerije. Verschillende religies, verschillende culturen. Er kwamen botsingen van: in 1960 de onafhankelijkheid van Congo. Ook Algerije wou op den duur de Fransen buiten. Die botsingen brachten drama’s mee. Eén daarvan vond plaats in Algerije waar weldoende paters in de jaren negentig werden vermoord, ook al hadden ze alles voor de inwoners gedaan en waren ze voorbeelden van verdraagzaamheid en begrip voor de islam. De verfilming daarvan werd vertoond in De Zindering op donderdagavond 8 maart met als alom bekende titel: Des hommes et des dieux. Een aan- en ingrijpend martelaarschap.

 

Samenzang

In deze sterke tijd zijn liturgie, solidariteit, Broederlijk Delen altijd op een hoogtepunt. Koorzangers maar ook elke geïnteresseerde konden liederen komen aanleren onder de bekwame leiding van Ignace Thevelein. Hij had de passendste liederen voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag uitgekozen met al een vooruitzicht op Pasen. Niet alleen het aanleren is de moeite waard. Hij kan alle info over de teksten, de componist en de ontstaansperiode meegeven. Dat helpt in het bijzonder om te weten waar je bij het zingen de accenten moet leggen. Pro Ecclesia was aanzingkoor. Dank je wel, Ignace en Pro Ecclesia en natuurlijk de zangers die de kou hadden getrotseerd om toch te komen meezingen.

 

OP DE AGENDA

Paasmaandag 2 april in de Mattheuskapel van het begijnhof: eucharistieviering ‘de dag van de begijnen’ om 16 uur met het koor Pro Ecclesia. Iedereen is van harte welkom.