maart 2018

K+L 14 : PALM-PASEN

EERST WUIFDEN ZE NOG MET PALMEN
Dat met Jezus alles in vervulling zou gaan wat in de Schriften staat, wordt op Palmzondag ten dele duidelijk. Er is verwijzing naar gebeurtenissen en teksten uit het Oude Testament. Salomo deed zijn blijde intrede als koning ook zittend op een ezel (1 Koningen 1,38). De profeet Zacharia (9,9) kondigt de komst van een nieuwe koning als volgt aan:
Juich, Sion.
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
Bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
Op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

In Sint-Maarten waren het de acolieten die voor het aanbrengen van de palmtakken zorgden die door voorganger Luc werden gezegend.

Pro Ecclesia was in de eucharistie van 10.30 uur van de zingende partij om de passende liederen te brengen. 

PASEN 

De klokken
Vanwaar komen de paaseieren? Velen zullen zich de volgende verklaring nog herinneren: op Witte Donderdag vliegen de kerkklokken naar Rome, halen daar de eieren die ze dan op paasmorgen in de tuin laten vallen. Op Pasen gebeurt dan ook traditioneel de eierenraap waarbij de kinderen op zoek gaan naar de verstopte chocolade-eieren. In Nederland is het een haas met een mandje op zijn rug die de eieren verstopt. Hoe het ook is: paaseieren zijn altijd lekker!

Kun je je dat voorstellen?
Dat er in Beieren in de kerk vroeger een grappige gewoonte bestond? Op de eerste of tweede paasdag begon de priester zijn preek met enkele paasgrappen of met een paar grappige verhalen tot groot vermaak van de gelovigen. Die grappen gingen meestal over de duivel: bijvoorbeeld hoe die mislukte pogingen ondernam om Jezus’ heilsplan te dwarsbomen.
Pasen is ook een vrolijk feest, er mag dan ook wel eens hartelijk gelachen worden. In de Verenigde Staten vindt de paashumor opnieuw ingang, meestal op beloken Pasen: de Holy Hilarity Sunday.
Wij wensen alle lezers een vrolijk Pasen!

 

 

 

 

 

K+L 12 : Verheug U

VERHEUG U!

 

Aanleiding

Halfvasten. Het is de vierde zondag van de vasten. We zijn blij: Pasen komt al in zicht. De voorganger draagt nu geen paars maar wel rozerood. Priester Luc verduidelijkte: de eucharistie vangt aan – als ze nog in het Latijn zou zijn – met laetare (Jes. 66,10). Er zijn ook steden die op deze laeterezondag hun carnavalsstoet laten plaatsvinden. Ken je de halfvastenbloem? Dat is de Gouden Roos die op deze zondag wordt gewijd en aan katholieke heiligdommen wordt toegekend. Paus Johannes Paulus II schonk ze in 2004 aan Lourdes. 

Feestelijke viering

Onze vreugde werd maximaal door de aanwezigheid van de vormelingen en de vele zangers en muzikanten van het Duitse koor uit Neuss (Düsseldorf). Er werd nog een schepje aan toegevoegd door de talrijk aanwezige voorzangers: ze waren met veertien en haalden het beste uit hun stem!

Het thema van deze viering blijkt al uit de lezing:

als uitloper van het gesprek met Nikodemus houdt Johannes ons de keuzes voor waar wij voor staan. Wat doen wij? Vasthouden aan de vleespotten van Egypte? Of geloven in Jezus, kracht halen bij Hem die solidair was met alle slachtoffers van de wereld? Die uitnodiging wordt beaamd door de homilie van voorganger Luc. Laten we in heel deze vastentijd Broederlijk Delen niet vergeten en zo veel mogelijk de boeren en de inwoners van Uganda steunen die strijden om te overleven.

Duits koor te gast

Dirigent Michael Köhne zorgde met het aartsbisschoppelijke gymnasiumkoor Marienberg Neuss voor het Sanctus. Heel mooi gebracht door tientallen jonge mensen! Na de feestelijke viering werden we door hen uitgenodigd voor een heus concertje met als kernwoord: vrede.

Poulenc: Priez pour Paix

Mahler: Nicht wiedersehen

Ravel: Menuet (Le Tombeau de Couperin)

Piazzolla: Oblivion (solist Yukitoshi Tanabe bespeelde een viool van het front uit WO I!)

Mauersberger: Wie liegt die Stadt so wüst

A Londonderry Air (Oh Danny Boy)

De vele toehoorders die daarvoor de tijd hadden genomen; waren uiterst enthousiast en wisten zich beloond. Dirigent Michael was heel dankbaar: we zijn met open armen door de Sint-Maartenskerk ontvangen. Hij dankt ook onze kerkfotograaf Piet Verdiere die zovele mooie foto’s op de webstek van Sint-Maarten heeft vereeuwigd.

Onze dank gaat uit naar al wie deze verzorgde en inhoudsvolle eucharistieviering tot uitvoering hebben gebracht. Niet te vergeten: achteraf de waardevolle en totaal gewaardeerde, muzikaal hoogstaande liederen va het Duitse koor, begeleid door een uitstekend orkest.

 

K+L 13 : zoveel moois

ZOVEEL MOOIS

 
Geniet je er nog van?

Op zondag 11 maart konden we een verrijkende en beklijvende eucharistieviering meemaken, geruggensteund door passende vastenteksten, heel wat voorzangers en het Duitse gastkoor van een gymnasium uit Neuss bij Düsseldorf. Geniet nog na nu we over een prachtige, overzichtelijke foto beschikken met de violist, de dirigent en de talrijke zangers: klik hieronder voor een volledig verslag met muziek:
koor Erzbischofliches Gymnasium Marienberg te Neuss

Blagovest

Heb je het meegemaakt? Dan was je een van de gelukkigen. Dat schitterende orthodoxe koor uit Letland dat op zaterdag 17 maart in onze prachtige Sint-Maartenskerk onze oren en ogen kwam verwennen met koorwerk van Arvo Pärt en Sergeï Rachmaninov. Heb je o.a. op die bas gelet die – ja, zelfs met een heel zachte toonsterkte (piano!) – tot een ongelooflijk lage noot kon zingen? Bij navraag in Pro Ecclesia zag niemand dat bij de bassen zitten. Het Blagovest webverslag met tekst en muziek-video kan ook als vastenbezinning dienen

Een verzoening als resultaat

Een terechte traditie en noodzaak: we krijgen elk jaar een verzoeningsviering, nu vanuit de pastorale eenheid. Dus met de vier kerken: Sint-Maarten, O.L.V., Sint-Elooi, Sint-Pius X en ook Sint-Michiel. Walter Deschodt was onze voorganger en de talrijke voorzangers onder de deskundige leiding van Alain Verfaillie, zorgden voor de passende liederen. Er waren vier priesters voor het afnemen van de biecht waarna de biechteling een kaarsje mocht aansteken bij het vastenkruis.

 

Er zijn mensen en goden

Het is niet altijd gemakkelijk: er zijn zovele godsdiensten, zovele meningen. God, Allah voor anderen, Jehova voor nog anderen, … Europa was welvarend en maakte zich meester over andere landen als kolonies. België deed dat met Congo, Frankrijk met Algerije. Verschillende religies, verschillende culturen. Er kwamen botsingen van: in 1960 de onafhankelijkheid van Congo. Ook Algerije wou op den duur de Fransen buiten. Die botsingen brachten drama’s mee. Eén daarvan vond plaats in Algerije waar weldoende paters in de jaren negentig werden vermoord, ook al hadden ze alles voor de inwoners gedaan en waren ze voorbeelden van verdraagzaamheid en begrip voor de islam. De verfilming daarvan werd vertoond in De Zindering op donderdagavond 8 maart met als alom bekende titel: Des hommes et des dieux. Een aan- en ingrijpend martelaarschap.

 

Samenzang

In deze sterke tijd zijn liturgie, solidariteit, Broederlijk Delen altijd op een hoogtepunt. Koorzangers maar ook elke geïnteresseerde konden liederen komen aanleren onder de bekwame leiding van Ignace Thevelein. Hij had de passendste liederen voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag uitgekozen met al een vooruitzicht op Pasen. Niet alleen het aanleren is de moeite waard. Hij kan alle info over de teksten, de componist en de ontstaansperiode meegeven. Dat helpt in het bijzonder om te weten waar je bij het zingen de accenten moet leggen. Pro Ecclesia was aanzingkoor. Dank je wel, Ignace en Pro Ecclesia en natuurlijk de zangers die de kou hadden getrotseerd om toch te komen meezingen.

 

OP DE AGENDA

Paasmaandag 2 april in de Mattheuskapel van het begijnhof: eucharistieviering ‘de dag van de begijnen’ om 16 uur met het koor Pro Ecclesia. Iedereen is van harte welkom.

K+L 11 : vormingstocht

WANDEL JE MEE OP VORMINGSTOCHT?

 

Meespelers

De kandidaat-vormelingen, de catechisten, ouders, meters en peters, oma’s en opa’s, deken Geert, stagiair-priester Stijn, kerkfotograaf Piet en wijzelf als meeopstappers.

 

Inleiding op de tocht

Onze vormelingen maken samen met ons en zovele anderen – wandelend rond de Marionetten op zaterdag 3 maart- een bijzondere tocht om zich te verrijken met de diepere inhoud en betekenis van doopsel en vormsel. Kortom: hierin gaat het om de zeven gaven van de Heilige Geest, die vruchten voortbrengen. Wat waren die ook alweer? Dat leren we tijdens onze tocht. Stap mee.

De tocht

We zijn al tot aan de kapel van O.L.V. ter Spieghele aangekomen waarrond de opdrachten in een lus zijn aangebracht. Peters en meters: jullie vormelingen rekenen op jullie gewaardeerde hulp! Catechist Pascal begint met de symbolen van het doopsel uit te leggen en collega Rika toonde de eerste kaart: liefde.

Nog gaat het verder

Het was aangenaam om verder te trekken want de zon scheen. Zo komen we allen aan over de E 17 bij de veldkapel. Voor een tweede gave van de H. Geest: ingetogenheid. Kasper las daartoe een gebedje. Nu op naar Don Bosco waar moeilijkere opdrachten wachtten: een rebus of twee stukjes metaal in elkaar doen passen: de gave van het geduld! Oef! Met dank voor een verlangde tussenpauze : koffiekoeken. De koffie werd bediend door stagiair Stijn die in juni priester wordt gewijd.

Er waren nog tal van andere te ontdekken en uit te diepen gaven van de Heilige Geest die het doel uitmaakten van opdrachten: trouw, vreugde, vrede, zelfbeheersing totdat Rika de vormelingen het uiteindelijke woord liet ontdekken: zachtheid.

Einde

Afgesloten werd in de kapel waar Stijn het verhaal van Tobit en Tobias bracht met de engel Rafaël die incognito mee op pad gaat net zoals de peters en meters met hun vormeling.

Herbeleef deze vormelingentocht verder met talrijke, schitterende foto’s op de webstek:

http://www.sintmaartenkortrijk.be/doopsel-vormsel-wandeling-vormelingen-met-petermeter-rond-marionetten-3mrt2018/

Dit alles verdient een hartelijke proficiat aan alle organisatoren en deelnemers! (Met dank aan onze fotograaf Piet (Verdiere).

 

 

OP DE AGENDA

Donderdag 15 maart: Bijbellezing (Selfie met Jona) om 14.30 uur, lokaal 1/04 de Zindering

Vrijdag 16 maart: boeiende, actuele uitleg over wilsbeschikking, erfenissen, … in

De Zindering om 14.30 door notaris Pierre Vander Stichele.

 

K+L10 : eerste communie – erven

EEN WEELDE AAN TOEKOMSTIGE EERSTECOMMUNICANTEN 

Vooraf
Het doet deugd om bij de eerste communies van de zes- of zevenjarigen en de vormelingen bij de voorbereidingen en ook op het plechtige moment nadien te mogen verwelkomen in onze kerk. Op zondag 25 februari  vond de instapviering van de eerstecommunicanten (Sint-Paulus en het Fort)  plaats in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Sint-Maartenskerk. Het kan niet anders of er waren naast de meer dan veertig kandidaatjes heel wat gelovigen die op het appel waren, onder wie: leerkrachten, ouders, oma’s, opa’s, broers, zussen, het kerkkoor Pro Ecclesia, organist Dirk, de lectoren, de acolieten, koster Filip.

De viering vangt aan
Daar stonden ze dan achteraan in de kerk, wachtend op het belteken om met hun lichtjes naar het altaar te stappen samen met de voorganger, leerkrachten, lectoren, misdienaars. De viering stond o.a. in het teken van het licht en het kruisje. Wellicht hebben wij dat zelf allemaal vroeger meegemaakt: vader en moeder die ons zeker vóór het slapengaan een kruisje op het voorhoofd gaven: God zegene en beware je! Je wou het niet missen. Na het gebed tot inkeer zendt deken Geert de kinderen naar hun ouders voor een kruisje. En dan de drie kruisjes vlak na de aankondiging van het evangelie volgens … Ik denk als Jezus (voorhoofd), ik spreek als Jezus ( mond) en ik bemin als Jezus (op het hart).

De twee bergen

Samen lazen we in het openingsgebed ook al over een berg

Gij, de Enige, breng ons op de berg van het vergezicht,
waar de Mens in het volle licht komt te staan.
Laat ons een flits zien van Uw nieuwe wereld
in Jezus, die ons de weg wijst. Amen.

Ook daarna, zowel in de lezing (Abraham met zijn zoon als ‘mogelijk’offer op een berg?) als in het evangelie (de gedaanteverandering van Jezus op de berg Thabor) was een berg een vast gegeven. Jezus straalde als een schitterend licht in een wondermooie gedaante. Jezus, het Licht voor de wereld. Alles werd in het werk gesteld om de evangelielezing uit de Bijbel in Gewone Taal te brengen.

Het kruisje, een bijzonder teken

De kinderen worden uitgenodigd om rond het altaar te komen. Ze kennen al het (nieuwe) Onzevader dat ze opzeggen of zingen. Als de communie plaatsvindt, mogen ze ook tot bij de priester komen. Ze krijgen een kruisje. Na hun eerste communie zal dat natuurlijk een hostie zijn. Na de zegen en de zending volgt nog het slotlied. Waarlijk: een verrijkende, ontroerende, hoopvolle viering. Met dank aan al de meevierenden en al degenen die vooraf en tijdens de mis deze unieke eucharistieviering tot stand brachten! 

HOE ZIT DAT OOK ALWEER MET … ? 

Wat kan of zal ik erven? Of mijn langstlevende partner? En de kinderen?

Hoeveel successierechten zullen er eventueel moeten betaald worden?

Wat met schenkingen? Een testament of wilsbeschikking en zeker de zorgverzekering?

Moet altijd alles bij de notaris geregistreerd worden? Wat kost mij dat?

En nog zovele andere vragen en zorgen die ons bezighouden.

Er is trouwens heel wat nieuws op komst!

 

Zo veel mogelijk antwoorden krijg je alvast op vrijdag 16 maart om 14.30 uur in

De Zindering, Nedervijver 1/05 in Kortrijk door notaris Pierre Vander Stichele.

Moet er nog bijgezegd dat dit een boeiende, verrijkende, niet te missen infonamiddag wordt,

georganiseerd door de seniorenwerkgroep Jaïrus van Sint-Maarten. Elke senior is welkom!