K+L 07 : Lichtmis – Tomtom

2 KANDIDAAT-VORMELINGEN VOORSTELLEN

Maryllynn en Tine

DAT HET LICHT IN ONS MAG BLIJVEN BRANDEN

De viering van Lichtmis in het begijnhof op de historisch voorziene 2 februari was duidelijk verrijkend. De Mattheuskapel was gevuld met heel veel geloofsgenoten. Priester Luc zegende na een welkom en gebeden de talrijke kaarsen die voor het altaar stonden. In zijn gewaardeerde homilie werd de betekenis van ‘De Opdracht van de Heer’ veel duidelijker: vertaald als o.a. dankbaarheid om elk nieuw leven dat we mogen bewonderen in elke jonge moeder met een pasgeboren baby. En de geboorte van Jezus als de Redding, de Verlosser, het nieuwe Licht dat scheen in de duisternis. Begin februari, de dagen worden al anderhalf uur langer, meer en meer licht waarom wij dankbaar zijn. Pro Ecclesia zong overtuigend vooral drie- of vierstemmige liederen van het ‘licht’, begeleid door de vervangende organiste, Brigitte. De vele meezingende gelovigen waren een andere uiting van terechte dankbaarheid en intense beleving van de beklijvende viering. Wij danken de vrienden van het Begijnhof dat we elk jaar opnieuw mogen deelnemen.

 

 

TOMTOMMEN

Het navigatiesysteem ‘tomtom’ (nu zo bekend van de merknaam) behoeft geen verdere verklaring. ‘Heb je de weg gevonden?’ Ga je de weg terug naar huis nog vinden?’ Het zijn zowat overbodige vragen geworden. Hij wijst ons (bijna altijd) de juiste richting, het juiste adres, zelfs het huisnummer, erbij zeggend: ‘De bestemming bevindt zich links/rechts.’
Heb je er al eens aan gedacht dat wij als gelovigen ook beschikken over een ‘christelijke’ tomtom? Die kunnen wij invullen als: Jezus, het evangelie en de Bijbel. Het was diaken Dirk Deceuninck die dat in een van zijn homilieën te berde bracht. Zo hadden we het nog nooit verwoord gehoord. En als je een tomtom gebruikt, dan tomtom je.

OP DE AGENDA

Passio: een videovoorstelling tijdens de hele vastentijd. Opening op donderdag 15 februari om 20 uur in de Sint-Maartenskerk (wel inschrijven daarvoor).