K+L 06 : schitterende vrije bijdragen

SCHITTERENDE VRIJE BIJDRAGEN

 

Vooraf

We kunnen al gerust spreken van een traditie: U zijt wellekome (‘Kortrijk’ zingt kerst) op tweede kerstdag in de Sint-Maartenskerk. Het is een klankrijk initiatief dat uitgaat van het Davidsfonds Kortrijk (met voorzitter Achilles Surinx). Telkens steunt het aanzingkoor Pro Ecclesia deze heuglijke, nostalgische kerstnamiddag. Het kerkkoor brengt ook drie- of vierstemmige liederen tussendoor en de vaste begeleider, Angelino Manderick, is een echte steun. Hij brengt zelf ook mooie, ontroerende en subtiele muziek op de saxofoon. alrijke bezoekers vullen de kerk ten volle. Ze zijn blij voor deze unieke kans om te kunnen meezingen in die kerstsfeer.

Er is meer

Het geheel, dat door deken Geert en de kerkfabriek maximaal wordt gesteund, heeft ook nog een bijzondere betekenis: de toegang is gratis maar de aanwezigen doen hun uiterste best om met vrije bijdragen twee goede doelen te dienen.
Laatst waren dat: Wan Joeri en De Stem van ons Geheugen. De eerste vereniging steunt armen en behoeftigen op allerlei vlakken in Kameroen. Wat het tweede goede doel betreft: de laatste jaren gaat er almaar meer aandacht naar mensen die kampen met dementie. De meesten verblijven in woon-zorgcentra. Het is inderdaad duidelijk geworden dat ‘muziek’ en nog meer ‘liederen zingen’ een uiterst positieve invloed heeft op hun geheugen dat heldere momenten beleeft. Zingen blijft voor elke mens een weldaad, het verheugt, het bevrijdt, het verrijkt, het geeft resultaat. Tijdens de eucharistie laat het de liturgie nog meer beleven en verdiepen. Altijd een aanrader en bij ons kansen genoeg.

Tweemaal een topbijdrage

Zondag 28 januari tijdens de mededelingen van de voormiddagmis werd door voorzitter Achilles aan beide verenigingen een cheque van niet minder dan 540 euro overhandigd. De afgevaardigden waren overgelukkig met deze onverwacht hoge bijdrage. Aan wie hebben ze dat – naast de organisatoren – te danken? Aan allen die kwamen meezingen en die hun ‘kersthart’ lieten spreken. Aan allen die ervoeren: ‘Wij zijn wellekome’. Wij doen mee.
Ook ditmaal werd het bewaarheid: ‘Kortrijk zingt kerst’ behoort tot de top van Vlaanderen voor het zingen en voor de fantastische vrije bijdragen! Proficiat en uiterste dank!