K+L 05 : Maria-Lichtmis

ONZE KANDIDAAT-VORMELINGEN

Margaux en Sander

 MARIA-LICHTMIS 2 FEBRUARI

 Inleiding: vanwaar de naam ‘februari’?

Fabruus, de Romeinse god van de purificatie, gaf zijn naam aan deze maand. Het was de maand van de grote reiniging en boetedoening, die ‘februa’ werden genoemd. Midden in februari werd een groot zuiveringsritueel gehouden. Ook de mensen denken in deze dagen aan een dergelijke loutering na de vele feestdagen van december en januari. Aswoensdag valt trouwens meestal in deze zelfde maand die ook ‘sprokkelmaand’ wordt genoemd naar het Latijnse ‘spurcalia’ (reiniging). De synoniemen ‘kortemaand’ en ‘schrikkelmaand’ behoeven geen nadere uitleg.

Hoe kwam het tot Maria-Lichtmis?

Alweer beginnen we bij de Romeinen: die hielden op dezelfde 2de februari een groot feest met een processie en kaarsen maar wel ter ere van de zon. In het christendom werd 2 februari omgevormd tot Maria-Lichtmis waarbij het verhaal van Jezus’ opdracht in de tempel  (nu ook zo weergegeven) wordt verteld. Naar analogie met het evangelie worden op die dag in vele parochies de dopelingen van het voorbije jaar gezegend. Tijdens de eucharistie (mis) worden de meegebrachte kaarsen (licht) gewijd. Wist je dat Lichtmis ook het patroonsfeest van de Leuvense universiteit is, de KUL? Maria is er immers de patroonheilige van.

Waar kan je nog terecht voor een dergelijke viering?

Als het gaat om de dag zelf, dit jaar vrijdag 2 februari, kan het alvast om 16 uur in de Mattheuskapel in het begijnhof. Priester Luc is de voorganger. Hij wordt gesteund door Pro Ecclesia met heel passende liederen, o.a.: Licht dat ons aanstoot in de morgen, en Zalig Gij die hebt geloofd. Vier je mee?

 Al is het vrouwtje nog zo arm, …

Waarom nu precies pannenkoeken? Er wordt verteld dat de pannenkoek door zijn ronde, goudgele vorm doet denken aan de zon. Maar ook ieder kind wordt bij dit pannenkoekenfestijn vaak een ‘zonnetje’ in huis. Gezellig samen bij een warme pannenkoek met bruine suiker of confituur erop en met warme chocolademelk. Dat is een echt lichtfeest, niet enkel voor de kinderen!