K+L 04 : Nieuwjaarswensen

WIJ WISSELDEN ONZE NIEUWJAARSWENSEN UIT

Maar eerst: de viering

Zondag 14 januari om 10.30 uur.

Maar daarvoor was er al heel wat beweging in en rond de kerk. De talrijke koorzangers waren al meer dan een halfuur aan het inzingen, begeleid door organist Dirk aan het kistorgel. En ook de vormelingen waren al op stap om in de eucharistie van dienst te zijn. Het hele gezin van de familie Gheysens was op post voor de traditionele herdenking van vader Noël en moeder Margareta.

 

Met o.a. de vormelingen

Vooraan zaten de kandidaat-vormelingen met hun respectieve catechist. Zij zorgden voor het welkomstwoord en later voor de voorbeden. En priester Geert Goethals sprak zijn gewaardeerde homilie uit met als kern: Jezus zei niet: ‘Je mag dit niet, je moet dát doen maar wel: kom met Mij en maak het mee. Ik nodig je uit om Mij te volgen en je ziet wel!’ Geert nodigde ons uit om mee te doen met de actie voor de armen door slechts vijf euro te besteden voor een door de behoeftigen aangeboden en zelf uit te kiezen voedselpakket. Je zult nog de kans krijgen om daaraan mee te werken door een foldertje met het rekeningnummer of door middel van een cheque (met hetzelfde bedrag) aan te kopen. Meer info in de kerk achteraan. Voorganger Luc was ook enthousiast en herhaalde graag kort die boodschap bij de zending waarna de zegen volgde. Priester Luc wees ook op de tentoonstelling met talrijke foto’s bezorgd door onze priester-in-zending, Jan Van Den Hoven. Deze laatste betuigde daarmee de ettelijke jaren financiële steun van vele parochianen voor zijn werk en zijn projecten in Brazilië. De beelden toonden de resultaten van de geldelijke steun.

Prima tot daar. Het was nu tijd voor:

 

Een glaasje, een hapje bij onze nieuwjaarswensen

Niet enkel de familie Gheysens bleef nog graag maar ook de vormelingen, de vele acolieten en talrijke gelovigen bleven om elkaar het allerbeste voor 2018 te wensen: een gezegend jaar, een duurzame gezondheid, alle liefde en vriendschap. Kortom: alle goeds voor jou en je dierbaren. Het feestcomité had andermaal gezorgd voor heel veel lekkere, gevarieerde hapjes, een glaasje witte of rode wijn of fruitsap. De receptietafel was prachtig versierd door Mimi van het begijnhof. De bediening verliep uitstekend. Ook onze welgemeende dank daarvoor! Intussen gingen heel jonge meisjes en jongens rond voor steun aan Vredeseilanden met een aankoopje uit hun mandjes. ’t Was allemaal weer fantastisch, tof om mee te maken, als een schitterend begin van alweer een nieuw jaar!

 

OP DE AGENDA

Mattheuskapel, begijnhof, vrijdag 2 februari om 16 uur: Maria-Lichtmis  met de vocale steun van Pro Ecclesia, begeleid door organist Dirk en voorgegaan door deken Geert.